header-afbeelding

Zorginnovatie

Slimme toepassingen in de zorg voor zowel patiënten als professionals. Digitalisering is volop in ontwikkeling en in de toekomst niet meer weg te denken uit het zorgproces. De mogelijkheden zijn groot en steeds vaker wordt bijvoorbeeld e-health ingezet. Maar ook digitale oplossingen voor gegevensuitwisseling en datamanagement als basis voor populatiegerichte zorg. De grootste uitdaging ligt bij de inbedding in het zorgproces. Regionale samenwerking is noodzakelijk om het gebruik van innovaties zoals e-health te verhogen.

Wat we doen

ZorgImpuls stimuleert het gebruik van zorginnovaties en brengt daartoe partijen bij elkaar. We kijken naar de integratie in het reguliere zorgproces en gaan uit van bewezen technologieën en toepassingen. Wat e-health betreft, zien wij zowel de kansen als de obstakels. Wij stimuleren regionale samenwerking, analyseren wat het moet opleveren en kijken naar toepassingen voor uw praktijk.

Voorbeelden

Om een idee te geven wat we voor u zouden kunnen betekenen, hebben we een selectie gemaakt uit onze activiteiten.

E-health

ZorgImpuls ziet de kansen en obstakels rondom e-health. We stimuleren het gebruik en de regionale samenwerking rondom dit thema. Wij geven advies over de implementatie, stimuleren opschaling en kijken mee naar mogelijke e-health toepassingen voor uw praktijk.

Downloads en links

Gegevensuitwisseling

Voor de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners bestaat landelijk beleid. Het is echter aan regionale partijen om passende afspraken te maken. ZorgImpuls verbindt partijen, begeleidt bij het vormen van een gezamenlijke visie en adviseert over de uitvoering ervan.

Downloads en links

Datamanagement

Datamanagement is essentieel voor een integrale wijkaanpak. Het analyseren van data geeft zicht op een populatie. ZorgImpuls biedt data op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn met behulp van de ROS-Wijkscan. Daarnaast adviseren en begeleiden we u bij uw populatieaanpak.  

Wijkanalyses

Welke gezondheidsproblemen spelen in de wijk? Aan welke zorg is gebrek? En waar zijn potentiele samenwerkingspartners gevestigd? ZorgImpuls biedt gedetailleerde informatie met de ROS-Wijkscan. Tabellen, grafieken en geografische kaarten geven inzicht in de (toekomstige) behoefte van de populatie. ZorgImpuls werkt volgens het principe data-dialoog-doen. De ROS-Wijkscan leveren we op in de vorm van een uitgebreide rapportage (data). We gaan met u in dialoog tijdens een presentatie of workshop (dialoog). Hierna kunt u met de gegevens aan de slag (doen).

Downloads en links

Kosten

Veel van onze diensten die bijdragen aan wijkgerichte zorg in de regio kunnen we kosteloos aanbieden, omdat deze gefinancierd worden uit publieke middelen (zogenaamde ROS-gelden). Aan de inzet van ZorgImpuls die buiten de doelstelling en reikwijdte van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. Aan de hand van uw vraag maken we eventuele kosten inzichtelijk via een offerte.

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222