header-afbeelding
Wie we zijn


De beste zorg. Bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Daar gaan we voor.

Wij zijn ZorgImpuls. Zorg anders organiseren is onze expertise.
Zorgverleners en organisaties verbinden, adviseren en begeleiden is wat we doen.
​​​​​​​Dat doen we onafhankelijk en deskundig. Doelgericht en met doorzettingsvermogen.

We staan open voor ontwikkeling. En durven dingen anders te doen.
Ondernemen en ontdekken is voor ons een tweede natuur. Evenals samenwerken. Want samen maken we het verschil. In de eerstelijnszorg én in nauwe samenwerking met de andere zorgdomeinen. Zo maken we de zorg samen steeds beter.

Want de juiste zorg op de juiste plek is wat ons betreft vooral ook een kwestie van
Gewoon doen.

Ons ontstaan in een notendop

ZorgImpuls is in 2003 opgericht als netwerkorganisatie voor de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio Rotterdam. Het netwerk bestond uit de patiëntenvereniging, de huisartsenvereniging, de gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het ministerie van VWS besloot in 2005 tot de oprichting van de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) om multidisciplinaire samenwerking in de regio’s te ontwikkelen, te stimuleren en kracht te geven. ZorgImpuls werd toen omgevormd tot één van de 17 ROS'en.

Voor deze maatschappelijke opdracht ontvangt ZorgImpuls financiering vanuit de ‘Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling’. Als ROS hebben we hiermee regionaal de taak om de eerstelijnszorg te versterken, vernieuwingen te begeleiden en innovatie te stimuleren. Samen met de andere ROS’en hebben we ons verenigd in het landelijk ROS-netwerk voor nog meer uitwisseling en daadkracht.

Naast onze ROS-opdracht voeren wij ook (project)opdrachten uit op basis van een offerte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.