header-afbeelding
Wie we zijn

We willen allemaal de beste zorg. Samenhangend, op maat en liefst dicht bij huis. Betaalbaar, nu en in de toekomst. Integrale samenwerking speelt daar een belangrijke rol bij, in de wijk en in de regio. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Het vereist een open houding, doorzettingsvermogen en lef om het anders te durven doen.

Daarom is Zorgmpuls voortdurend in beweging. Om professionals in zorg en welzijn met elkaar te verbinden, te ondersteunen, adviseren en begeleiden. Dat doen wij met passie, energie en een gezonde kritische houding. En daarbij dagen we onszelf én onze klanten voortdurend uit om vooruit te kijken, vraagstukken aan te pakken, ervaringen te delen en te blijven leren. Lees hier hoe we dat aanpakken en wat we doen.

Ons ontstaan in een notendop

ZorgImpuls is in 2003 opgericht als netwerkorganisatie voor de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio Rotterdam. Het netwerk bestond uit de patiëntenvereniging, de huisartsenvereniging, de gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het ministerie van VWS besloot in 2005 tot de oprichting van de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) om multidisciplinaire samenwerking in de regio’s te ontwikkelen, te stimuleren en kracht te geven. ZorgImpuls werd toen omgevormd tot één van de 17 ROS'en.
Voor deze maatschappelijke opdracht ontvangt ZorgImpuls financiering vanuit de ‘Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling’. Als ROS hebben we hiermee regionaal de taak om de eerstelijnszorg te versterken, vernieuwingen te begeleiden en innovatie te stimuleren. Samen met de andere ROS’en hebben we ons verenigd in het landelijk ROS-netwerk voor nog meer uitwisseling en daadkracht.

Naast onze ROS-opdracht voeren wij ook (project)opdrachten uit op basis van een offerte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.