header-afbeelding
Wat we doen

De veranderingen in de gezondheidszorg vragen om integrale samenwerking. Zorg anders organiseren is onze expertise. Zorgverleners en organisaties verbinden, adviseren en begeleiden is wat we doen. Met overzicht van het zorglandschap en kennis van de zorg, het beleid en de ontwikkelingen maken we vraagstukken inzichtelijk en concreet. Afgestemd op het vraagstuk zetten we ons in als kwartiermaker, procesbegeleider, adviseur, informatiemanager of programmamanager.

De mening van onze klanten over onze dienstverlening vinden wij erg belangrijk. Het afgelopen jaar ontvingen wij een 8,8 Klantwaardering

Onze aanpak

  • informatiemanagement

    Programmatische aanpak

    Domeinoverstijgend samenwerken is veelomvattend en vraagt om een programmatische aanpak. Een aanpak waarbinnen verschillende doelen in samenhang benaderd en gerealiseerd worden. Hoewel het einddoel vaak helder is, moet de weg ernaartoe vaak al doende worden ontdekt. Kortom, een weg van doelgericht experimenteren.

  • programmatische-aanpak

    Informatiemanagement

    Bij het werken aan populatiegerichte zorg is informatiemanagement essentieel. Met data en informatie over gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en kosten kunnen urgenties voor een populatie in beeld worden gebracht. Ook kan gevolgd worden of interventies werken en of er sprake is van kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.