header-afbeelding

Wat we doen

ZorgImpuls is een ROS en adviesbureau voor verander- en samenwerkingsvraagstukken in zorg en welzijn. De veranderingen in de sector vragen om integrale samenwerking. Wij verbinden, adviseren en begeleiden organisaties en professionals uit zorg en welzijn, gemeenten en zorgverzekeraars om de veranderingen vorm te geven op het gebied van populatiemanagement, zorg op de juiste plek en ketenoptimalisatie. Met overzicht van het zorglandschap en kennis van de zorg, het beleid en de ontwikkelingen maken we vraagstukken inzichtelijk en concreet. Afgestemd op het vraagstuk zetten we ons in als kwartiermaker, procesbegeleider, adviseur, informatiemanager of programmamanager.

 

8,8Klantwaardering afgelopen 3 jaar

Onze uitgangspunten

 • 1. Gezondheid centraal

  Om de gezondheid van en zorg voor inwoners centraal te stellen, zijn het toevoegen van waarde voor de patiënt en gezondheidsvaardigheden belangrijke pijlers.

 • 2. Over domeinen heen

  Samenwerking tussen de verschillende zorgdomeinen is essentieel om de
  grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Partnerschap vraagt ook een sterke en geïntegreerde eerstelijnszorg.

 • 3. Populatiegericht

  We nemen de toegevoegde waarde voor patiënt of populatie als vertrekpunt:
  waardegedreven zorg gericht op betere gezondheid, hogere ervaren kwaliteit van zorg en lagere kosten. Een stevig fundament in het realiseren van populatiegerichte zorg.

Onze aanpak

 • informatiemanagement

  Programmatische aanpak

  Domeinoverstijgend samenwerken is veelomvattend en vraagt om een programmatische aanpak. Een aanpak waarbinnen verschillende doelen in samenhang benaderd en gerealiseerd worden. Hoewel het einddoel vaak helder is, moet de weg ernaartoe vaak al doende worden ontdekt. Kortom, een weg van doelgericht experimenteren.

 • programmatische-aanpak

  Informatiemanagement

  Bij het werken aan populatiegerichte zorg is informatiemanagement essentieel. Met data en informatie over gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en kosten kunnen urgenties voor een populatie in beeld worden gebracht. Ook kan gevolgd worden of interventies werken en of er sprake is van kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222