header-afbeelding
Palliatieve zorg en oncologie

Steeds meer mensen met complexere ziektebeelden willen thuis zorg ontvangen. Bijvoorbeeld met kanker, dat door betere behandelmogelijkheden steeds meer een chronische ziekte wordt. Niet alleen neemt de zorgvraag toe, ook verandert deze. Betaalbaarheid komt daarbij in het geding en substitutie van zorg naar de eerste lijn is dan ook een belangrijk onderwerp. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen zorgverleners in de palliatieve zorg en oncologische zorg. Ook in de avond, nacht en het weekend.

Wat we doen

ZorgImpuls zet zich in voor betere samenwerking in de palliatieve en oncologische zorg. Wij adviseren en begeleiden partijen bij het maken van bindende werkafspraken. Bijvoorbeeld voor huisartsen, apothekers, thuiszorg en specialistische teams, consultatief palliatief team, ziekenhuizen, hospice voorzieningen en de psychosociale sector. We bouwen mee aan geschikte infrastructuren voor de samenwerking, zoals regionale oncologische netwerken en palliatieve zorgnetwerken.

Voorbeelden

Om een idee te geven wat we concreet voor u kunnen doen, hebben we een selectie gemaakt uit onze activiteiten.

Palliatieve zorg in avond, nacht en weekend

Huisartsenposten Rijnmond, LHV Huisartsenkring District Rotterdam en het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken werken samen aan betere toegankelijkheid en kwaliteit van palliatieve zorgverlening in de regio. Om de zorg in de avond, nacht en het weekend goed aan te laten sluiten op de infrastructuur van de palliatieve thuiszorg groepen, worden werkafspraken gemaakt met alle betrokken partijen bij de zorg in avond, nacht en weekend. Gezien de complexiteit van de werkafspraken is ZorgImpuls betrokken als projectleider.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider, projectleider

Downloads en links

Verbinding huisartsen en PaTz-groepen

In de regio Rotterdam zijn zo’n 20 PaTz -groepen actief. ZorgImpuls adviseert de projectgroep PaTz bij het verder vormgeven van de PaTz-methodiek in de regio. Huisartsen die willen starten met PaTz brengen we in contact met het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken.

Kosten

Veel van onze diensten die bijdragen aan wijkgerichte zorg in de regio kunnen we kosteloos aanbieden, omdat deze gefinancierd worden uit publieke middelen (zogenaamde ROS-gelden). Aan de inzet van ZorgImpuls die buiten de doelstelling en reikwijdte van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. Aan de hand van uw vraag maken we eventuele kosten inzichtelijk via een offerte.