header-afbeelding
Ouderenzorg

De zorg voor ouderen is complex en vraagt om afstemming over zorgdomeinen heen. ZorgImpuls zet zich in voor een betere samenwerking in de keten met netwerken voor ouderen, gemeenten, ziekenhuizen, aanbieders van verpleging en verzorging (VVT) en andere samenwerkingspartners. Wij adviseren en begeleiden partijen bij een regionale en gebiedsgerichte aanpak die aansluit bij de behoeften van ouderenpopulaties.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie