header-afbeelding
Organisatie

ZorgImpuls is een krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg. Samen met professionals uit de eerste lijn, de tweede lijn, het sociaal domein, gemeenten en zorgverzekeraars geven wij invulling aan integrale samenwerking en substitutie van zorg. Dit doen we met meer dan tien jaar ervaring voor de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zuidplas, Lansingerland en Barendrecht.

ZorgImpuls laat zich kenschetsen als een proactief en doelgericht adviesbureau. Met overzicht van het zorglandschap, kennis van de zorg en actuele ontwikkelingen. We staan met beide voeten op de grond en één been stevig in de eerste lijn. De adviseurs van ZorgImpuls weten wat er speelt in de wijk en regio en zijn gefocust om complexe vraagstukken en processen inzichtelijk en praktisch te maken.

Ontstaan in een notendop

ZorgImpuls is in 2003 opgericht als netwerkorganisatie voor de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio. In 2005 is door het ministerie van VWS de oprichting van Regionale Ondersteunings Structuren (ROS’en) mogelijk gemaakt om een duidelijker onderscheid aan te brengen tussen belangenbehartiging en ondersteuning. Hierbij kwam ook de ‘multidisciplinaire samenwerking’ centraal te staan.

Voor deze maatschappelijk opdracht ontvangen ROS’en financiering vanuit het beleidsregel
‘regionale ondersteuning’. De ROS’en hebben hiermee regionaal de taak om vernieuwingen te begeleiden, de eerstelijnszorg te versterken en innovatie te stimuleren.

Vanaf de start zijn de ROS’en bezig met verandering, vernieuwing en samenwerking. Proactief, doelgericht, bevlogen en bekwaam. De zeventien ROS’en voelen zich thuis in de turbulentie van de gezondheidszorg en hebben zich verenigd in het landelijk ROS-netwerk voor nog meer uitwisseling en daadkracht.

Bestuur en Raad van Toezicht

Directeur/ bestuurder

 • Robert Waterreus

Raad van Toezicht

 • Wolleta Roozeboom, voorzitter
 • Engelien Geerdink-Officier
 • Robbert Huijsman
 • Huybert van Eck

Bekijk de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

Raad van Advies

De Raad van Advies brengt (on)gevraagd advies uit aan de bestuurder. In de raad worden de acht eerstelijnsberoepsgroepen vertegenwoordigd waar ZorgImpuls voor staat.

 • Cor Sier (oefentherapeut), voorzitter
 • Rick Zee (fysiotherapeut)
 • Ingrid de Vries (psycholoog)
 • Ilona Bernoster (logopedist)
 • Jolande van Teeffelen (diëtist)
 • Bernadette van Doorn (huisarts)
 • Annemarieke Böttcher (apotheker)
 • Ilse Daamen (ergotherapeut)
 • Jettie Laarman (verloskundige)

De taken en bevoegdheden van de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Advies staan beschreven in de statuten.

Publicaties

Algemene voorwaarden