header-afbeelding
Nieuws

ZorgImpuls verwelkomt GENERO

2 april 2019

Sinds kort wordt het regionale ouderenzorgnetwerk GENERO gefaciliteerd door ZorgImpuls. Zowel organisatorisch als op het gebied van huisvesting en werkgeverschap. De nieuwe coördinator, Hanna van Dijk, is gestart per 1 april.


 

Het Geriatrisch Netwerk Rotterdam e.o. (GENERO), is het regionale ouderenzorgnetwerk in het gebied dat zich uitstrekt van Rotterdam-Rijnmond, de Zuid-Hollandse Eilanden, West- en Midden-Brabant naar Zeeland. GENERO heeft tot doel kwalitatief goede en doelmatige zorg, welzijn en ondersteuning van ouderen en mantelzorgers te bevorderen. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is hierbij essentieel om tot blijvende oplossingen te komen die leiden tot geïntegreerde en effectieve zorg voor ouderen. De behoeften en wensen van ouderen zijn daarbij leidend. De kracht van het netwerk is dat samen meer tot stand gebracht kan worden dan door de organisaties apart. Samen worden ook verbeterinitiatieven ontwikkeld zoals Even Buurten en Houd ouderen op de been.

De nieuwe coördinator

Hanna van Dijk volgt per 1 april Dini Smilde op. Dini heeft het netwerk tien jaar lang met veel inzet gecoördineerd. Hanna was hiervoor werkzaam bij de Erasmus School of Health Policy & Management. Zij werkte daar als universitair docent en programmadirecteur van het bachelorprogramma Gezondheidswetenschappen, BMG. Na haar promotieonderzoek naar het project Even Buurten, is zij betrokken geweest bij verschillende onderzoeken naar integrale zorg en ondersteuning voor ouderen. Hierbij werkte zij altijd intensief samen met het zorgveld en kennisinstituten en andere netwerken, waaronder Movisie en BeterOud. Hanna kijkt ernaar uit om de verbindende kracht van GENERO samen met de ouderen en netwerkpartners verder te versterken. “Ik ben blij met het warme welkom van ZorgImpuls en weet zeker dat het een vruchtbare werkplek zal zijn om verder te bouwen aan GENERO”.

Win-win

Het ondersteunen van het netwerk past goed bij ZorgImpuls. Robert Waterreus, directeur/bestuurder ZorgImpuls: “Deze opdracht sluit goed aan bij onze betrokkenheid bij projecten en initiatieven op het gebied van ouderenzorg in onze regio en de verbinding van het landelijke ROS-netwerk, waar wij onderdeel van zijn, met initiatieven van het programma BeterOud. Ook versterkt het onze verbinding met het zorgveld op het gebied van ouderenzorg”.

Annemiek Beukman, voorzitter bestuur GENERO: “De verbinding tussen ZorgImpuls en GENERO zie ik als zeer waardevol. Hanna kan als coördinator ook profiteren van de kennis van het veld en het netwerk van ZorgImpuls. Kortom, een win-win situatie”.

Contact

Meer weten? Neem contact op met Hanna van Dijk via tel. 010-241 02 22 / 06-27 88 14 03 of  Annemiek Beukman via 010-291 66 31.