header-afbeelding
Nieuws

ZorgImpuls gaat PsyDirect leveren aan Zorggroep BV Chronische Zorg Gelders Rivierenland

15 januari 2013

Zorggroep BV Chronische Zorg Gelders Rivierenland en ZorgImpuls hebben op 18 december 2012 een overeenkomst getekend voor de levering van PsyDirect door ZorgImpuls.

De zorggroep richt zich op de verbetering van de zorg voor mensen met een chronische aandoening in Gelders Rivierenland. Zij ontwikkelt daarvoor zorgprogramma's om de best mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij huis te leveren. Naast de ketenzorg diabetes en CVRM levert de zorggroep poh’s-ggz aan de aangesloten huisartsen. PsyDirect is een webbased zorgdossier (aanvullend op het HIS) dat de poh-ggz ondersteunt bij de duiding van de zorgvraag, het selecteren van passende zorgverlening, het monitoren van de resultaten van de verwijzing en de registratie van de contacten in het kader van behandeling en begeleiding. PsyDirect wordt voor de zorggroep per 15 februari 2013 operationeel.

De keuze voor PsyDirect is voortgekomen uit een programma van eisen en daaropvolgend marktonderzoek dat in een eerdere fase is uitgevoerd in nauwe samenwerking met St. OOGG, de ROS in de regio Gerlders Rivierenland en Gelderse Vallei. Zorgverzekeraar Menzis ondersteunt de zorggroep om met gebruik van PsyDirect de kwaliteit van de poh-ggz dienstverlening te versterken. Naast de implementatie op korte termijn zal in de eerste helft van 2013 nader geëxploreerd worden welke ontwikkeling van PsyDirect als Keten Informatie Systeem gewenst is. Ondermeer met oog op de implementatie van de te verwachten introductie van de basis ggz per 2014.

Meer weten? Neem contact op met Robert Waterreus