header-afbeelding
Nieuws

ZorgImpuls en gemeente Rotterdam werken ook in 2020 nauw samen

9 maart 2020

De gemeente Rotterdam en ZorgImpuls werken al ruim 17 jaar samen. Om de samenwerking opnieuw kracht bij te zetten hebben we met elkaar de Samenwerkingsagenda 2020 opgesteld. Daarin beschrijven we hoe we elkaar, vanuit onze verschillende rollen, kunnen versterken en wat we gezamenlijk kunnen bereiken voor Rotterdam. In zorg en welzijn zijn ook vele uitdagingen die nadrukkelijk om samenwerking vragen.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

In de zorg en welzijn zijn verschillende verschuivingen waar te nemen. Van centraal naar decentraal, van medisch-specialistische zorg naar generalistische zorg, van intramuraal naar extramuraal en van formele naar informele zorg. Daarbij trekt de landelijke overheid zich steeds verder terug en komt de regierol bij gemeenten, zorgverzekeraar en burgers zelf te liggen. Mensen leven langer thuis en we zien een toename van patiënten uit de ziekenhuis-, GGZ- en verpleeghuiszorg die een beroep doen op zorg en welzijn in de wijk. Ontwikkelingen die gericht zijn op het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg, bijvoorbeeld door eHealth. De essentie ook van de landelijke beweging ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’.

Partnerschap

Deze ontwikkelingen vragen om verdergaande samenwerking tussen partijen en domeinen in de regio. De gemeente Rotterdam zet deze ontwikkeling kracht bij. Onder meer met verschillende programma’s en akkoorden. Daar komt de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en ZorgImpuls tot stand.  Als ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur) zijn we partner bij programma’s als Gezond010, Stevige start, Ouder en wijzer, De Rotterdamse eHealth-agenda, POH Jeugd en Gezin (functieomschrijving), Taskforce GGZ-wachtlijsten, gebiedsgerichte samenwerking, verbinding zorg en welzijn en huisartsencapaciteit en -huisvesting.  

Naast partner zet ZorgImpuls zich in 2020 in opdracht van de gemeente ook in als adviseur op enkele programma’s en thema’s. Momenteel betreft dit Ondervoeding, POH Jeugd en Gezin, Stevige start, Ouder en Wijzer, Het netwerk Gezond010 en Welzijn, Zorg en Jeugdhulp.

ZorgImpuls kijkt uit naar deze samenwerking. De beste zorg. Betaalbaar en bereikbaar voor iedereen. Daar gaan we samen voor in Rotterdam. 


Meer weten? Neem contact op met Robert Waterreus