header-afbeelding

Zorg in de laatste levensfase: huisarts en wijkverpleegkundige werken nauw samen

21 december 2018

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg en heeft de volgende doelen: patiënten vroegtijdig in beeld brengen, de samenwerking tussen huisartsen en (wijk-)verpleegkundigen bevorderen en hun deskundigheid verhogen rondom palliatieve zorg in de eerste lijn.

Iedereen wil zorg ontvangen die is afgestemd op persoonlijke wensen en behoeften. Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen hun laatste levensfase vooral thuis door en vallen onder de eerstelijnszorg. Door vroegtijdig deze patiënten in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte, neemt de kwaliteit in de palliatieve zorg thuis toe.

Waarom kiezen zorgverleners voor PaTz?

Doordat patiënten vroeger in beeld zijn, kan samen met de patiënt en zijn/haar naasten ingeschat worden welke zorg nodig is en krijgen huisarts en wijkverpleegkundige meer grip op een situatie. Zij weten elkaar door samenwerking en inhoudelijk overleg sneller te vinden, leren op elkaar te vertrouwen en kunnen anticiperen op benodigde zorg. De rol van de wijkverpleegkundige als schakel tussen het zorgdomein en het sociale domein is hierbij van grote waarde. Ook voor patiënten is het geruststellend te weten dat huisarts en wijkverpleegkundige goed contact hebben met elkaar en regelmatig afstemmen over de situatie van de patiënt. De PaTz-factsheet geeft een indruk over wat het werken in een PaTz-groep oplevert.

Er zijn verschillende inspirerende korte films gemaakt, waarin huisartsen en wijkverpleegkundigen aan het woord komen die deelnemen aan een Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-groep. Zij vertellen wat PaTz inhoudt, waarom zij het belangrijk vinden en wat het hen oplevert:

Samenwerken in een PaTz-groep

Eind 2018 zijn er zo'n 180 PaTz-groepen actief, verspreid over heel  Nederland.

Een PaTz-groep komt zes keer per jaar onder begeleiding van een inhoudelijk deskundige samen voor bespreking van thuis verblijvende patiënten met palliatieve zorgbehoeften.

Op de website www.patz.nu is een handleiding over het werken in een PaTz-groep beschikbaar, evenals een praktische checklist voor het opstarten van een PaTz-groep.

Het landelijk bureau van stichting PaTz (bereikbaar via  info@patz.nu) biedt ondersteuning aan huisartsen en wijkverpleegkundigen die een PaTz-groep willen starten. Ook zijn er PaTz-ambassadeurs -zowel huisartsen als wijkverpleegkundigen- die op informatiebijeenkomsten graag hun ervaringen komen vertellen over hun deelname aan PaTz-groepen.

ZorgImpuls ondersteunt bij samenwerking in zorg en welzijn

Wij verbinden, adviseren en begeleiden organisaties en professionals uit zorg en welzijn, gemeenten en zorgverzekeraars bij het initiëren en realiseren van samenwerking. Huisartsen en wijkverpleegkundigen die samen met PaTz aan de slag willen in de regio Rotterdam, zijn bij ons aan het goede adres. Ook kunnen wij adviseren bij het opzetten van samenwerkingsvormen zoals een PaTz-groep en het organiseren van bijeenkomsten.

Meer weten? Neem contact met ons op.