header-afbeelding

Zomercarrousel "De wijk = de praktijk"

4 juni 2012

Donderdag 31 mei organiseerde ZorgImpuls in de Maassilo een drukbezochte bijeenkomst voor alle betrokkenen bij eerstelijnszorgverlening in Rotterdam en omgeving met het thema ‘de wijk = de praktijk’. Op basis van de eerste terugkoppelingen van aanwezigen wordt de bijeenkomst heel positief beoordeeld.

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst bestond uit een boeiend debat onder leiding van Ella Vogelaar, bekend als voormalig minister van Wonen, Wijken en Integratie en huidig voorzitter van de LVG (landelijke vereniging georganiseerde eerstelijn). Behalve verschillende sprekers vanuit de zaal spraken Korrie Louwes (wethouder van o.a. Participatie), Patrick Edgar (manager zorginkoop Achmea), Galtjo Burema (bestuurslid OSER), Erik Visser (regiomanager Zorgbelang) en David Oei (voorzitter LHV kring Rotterdam) over de noodzaak van een gezamenlijk agenda, goede communicatie en een vereenvoudiging van het steeds uitgebreidere zorgaanbod. Ruime aandacht ging uit naar benodigde gedragsverandering van verschillende betrokkenen. Zo sprak de wethouder uit meer ruimte te willen bieden aan zorgprofessionals, zien zorgverleners de noodzaak zich te beraden tot welk punt zorg geboden moet worden en kan de patiënt / burger meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen gezondheid. Het debat werd afgesloten met enkele mooie voorbeelden van wijkgericht werken, die aanwezigen inspiratie boden. De conclusie luidde dat beter samenspel, meer communicatie en bereidheid van allen nodig is om volgend jaar nog meer parels te kunnen oogsten.

Na het debat volgde een voordracht van Joep Stassen, die zich als lector samenwerking in de zorg uitgaf, maar een kunstenaar bleek in netwerken in de letterlijke zin van het woord. Met kluwen wol werd door aanwezigen een nieuw soort banden gecreëerd. Naast uitgebreide aandacht voor kennismaken en netwerken tijdens de borrel en buffet, werd in workshops op verschillende manier intensief samengewerkt aan de hand van wijkscans. De bijeenkomst werd afgesloten met een oproep aan eerstelijnszorgverleners uit de regio om mee te dingen naar de Impuls ZorgInnovatie. Een stimuleringsprijs die ZorgImpuls uitlooft aan dat vernieuwende initiatief dat bijdraagt aan verbeterde multidisciplinaire samenwerking.

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222