header-afbeelding
Nieuws

Wijziging organisatiestructuur ZorgImpuls

15 januari 2013

Met ingang van 1 januari jl. is het bestuursmodel van ZorgImpuls omgevormd naar een Raad van Toezicht-model. Met deze aanpassing wordt in taken en verantwoordelijkheden meer recht gedaan aan de gebruikelijke manier van werken, kunnen besluiten slagvaardiger worden genomen en wordt beter voldaan aan de governance-regels.

De voormalige bestuursleden vormen nu de Raad van Toezicht en vervullen daarbinnen andere rollen dan voorheen. De Raad van Toezicht fungeert, naast een toezichthoudende rol, als adviseur, klankbord en werkgever van het bestuur. De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

  • Jan Hogendorp, voorzitter
  • Jaap van Baar, vice-voorzitter
  • Famke de Wilde, lid
  • Gerben Hagenaars, lid

Begin 2014 zal Gerben Hagenaars, conform het rooster van aftreden, afscheid nemen als toezichthouder. In de loop van 2013 start de werving van een opvolger.

Femke Gronheid, voorheen directeur, is met deze verandering per 2013 benoemd tot directeur-bestuurder.

ZorgImpuls blijft werken met een Raad van Advies, die de achterban van verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigd. Deze raad heeft als doel een informatiebron te zijn voor de bestuurder, zodat doelstellingen van de organisatie behaald kunnen worden. Zij heeft hiertoe een inspirerende, adviserende en toetsende rol, zowel gevraagd als ongevraagd.

Een en ander is statutair vastgelegd.