header-afbeelding
Nieuws

Werkgroep Ouderen van de Regionale Huisartsen Coalitie (RHC) zet zich in voor kwetsbare ouderen.

23 januari 2020

Als huisartsen regionaal meer samenwerken op het gebied van ouderenzorg, kunnen zij daadkrachtiger in overleg met gemeente, thuiszorgorganisaties, welzijn, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde om afspraken te maken over de zorg voor thuiswonende ouderen. 

De zorg voor kwetsbare ouderen is boeiend, maar ook complex. Door de toenemende vergrijzing en verschuiving van zorg naar de 1e lijn staat de huisartsenzorg onder druk. Als huisartsen regionaal meer samenwerken op het gebied van ouderenzorg, kunnen zij daadkrachtiger in overleg met gemeente, thuiszorgorganisaties, welzijn, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde om afspraken te maken over de zorg voor thuiswonende ouderen. Afspraken waarin het welzijn van de oudere en de juiste zorg op de juiste plek centraal staan. De werkgroep Ouderen van het RHC zet zich in voor betere ouderenzorg in de regio, ZorgImpuls begeleidt en adviseert de werkgroep hierin.

De werkgroep Ouderen is van mening dat naast het welzijn van de oudere, ook het welzijn van een huisartsenteam kan worden verbeterd met een gestructureerde aanpak van ouderenzorg.  Huisartsenpraktijken die de kwetsbare ouderen goed in beeld hebben en via multidisciplinaire samenwerking in de wijk tot een individueel zorgplan voor de oudere komen, ervaren dit als een prettige werkwijze, die leidt tot overzicht en rust.

Echter, de huidige financiering voor ouderenzorg en daarmee de beschikbare tijd en capaciteit is vaak ontoereikend om dit goed te organiseren. Daarom heeft de werkgroep een aanvraag voorbereid om met elkaar langs een beproefde methodiek, met meer personele ondersteuning in de huisartsenpraktijk wijkgerichte ouderenzorg vorm te geven. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie.

Vragen of goede ideeën? 

De werkgroep Ouderen komt graag met huisartsenpraktijken in contact. Praktijken met vragen of goede ideeën op het gebied van ouderenzorg, kunnen contact opnemen met één van de leden van de werkgroep via werkgroepouderen@gezondopzuid.nl

De leden van de werkgroep Ouderen zijn: Corine Baar-Poort, Annemiek Beukman, Sandra Bijl, Ingrid den Boer, Jan Galesloot, Filian Looman, Martine Uil en Simone Vuik-Verheij, namens ZorgImpuls sluiten aan Rinske Thöene en Matine van Schie.

Meer weten? Neem contact op met Rinske Thöene