header-afbeelding
Nieuws

Vouchers beschikbaar voor inzet expertise bij maken regiobeeld voor Juiste Zorg op de Juiste Plek

7 juni 2019

De voucherregeling van het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) is van start gegaan. Met een voucher kunt u als samenwerkingsverband expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in uw regio. Hiermee kunt u de zorg nog beter aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio.

Subsidieregeling JZOJP
ZonMw heeft binnen het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) een subsidieregeling opengesteld waarmee u als  (startend) samenwerkingsverband toegang krijgt tot data over uw regio, met behulp van een expertorganisatie. De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor data levering en bewerking. De vouchers zijn bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden met daarin (bij voorkeur) gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, welzijnsaanbieders en patiënten/burgers. De vouchers kunnen aangevraagd worden tot 9 juli. Lees hier meer over  dit programma en deze subsidieregeling op de website van ZonMw.

Gedeeld regiobeeld

Het organiseren van Juiste Zorg op de Juiste Plek begint bij een helder beeld van de regio. Om de regionale opgave in kaart te brengen kunt u gebruik maken van een door RIVM ontwikkelde interactieve website. Ook kunt u als samenwerkingsverband met de voucher expertise inhuren die u ondersteunt bij de verzameling en analyse van data. Met een voucher kunt u de expertise van ZorgImpuls inhuren voor het opstellen van dit regiobeeld. Als expertorganisatie stellen wij het regiobeeld op met een data-analyse van de regio, waarin onder andere de huidige en toekomstige demografische situatie, gezondheidssituatie en zorgvraag van de regio in kaart worden gebracht. Vervolgens ondersteunen we bij de dialoog over het regiobeeld, waarin de gemeenschappelijke opgave centraal staat. Het doel is om met samenwerkingspartners in de regio vanuit uw eigen rol en verantwoordelijkheid de samenwerking in te kleuren. Dit zorgt voor focus, onderbouwing én draagvlak. 

  • Heeft u interesse in het ontwikkelen van een regiobeeld?
  • Wilt u inzichtelijk krijgen welke zorg en ondersteuning u in de regio nodig in de toekomst nodig heeft?
  • Wilt u met samenwerkingspartners verkennen hoe u daar op kunt anticiperen? 

Hoe kunt u aan de slag?

Met behulp van de door ZonMw beschikbaar gestelde voucherregeling kan uw samenwerkingsverband de ondersteuning van ZorgImpuls als expertorganisatie inschakelen om de regio in kaart te brengen. ZorgImpuls kan u ook ondersteunen bij het aanvragen van een ZonMw-voucher of adviseren over de voucherregeling. 
 

Meer weten? Neem contact op met Wouter Meijer