header-afbeelding

Verbinding werelden zorg en welzijn

7 mei 2018

De afgelopen jaren zijn zorg- en welzijnsaanbieders diverse samenwerkingsprojecten gestart in Rotterdam. Deze hebben ervoor gezorgd dat professionals elkaar steeds beter weten te vinden en burgers de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

De werelden van zorg en welzijn lijken soms ver van elkaar af te staan. Enerzijds is het voor welzijnsaanbieders lastig om in contact te komen met huisartsen. Anderzijds hebben huisartsen vaak geen helder beeld van wat welzijnsaanbieders doen. Om de twee werelden meer met elkaar te verbinden, stelden de gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis in 2016 en 2017 geld beschikbaar voor innovatieve samenwerkingsprojecten. Daarop zijn mooie gezamenlijke initiatieven gestart.

In 2017 heeft ZorgImpuls in opdracht van de gemeente en Zilveren Kruis een inventarisatie gedaan naar de succesfactoren en randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking. We lichten enkele bevindingen uit.

Goede samenwerking voor de juiste zorg voor de burger

Huisartsen en welzijnsaanbieders zijn samen pragmatisch te werk gegaan. Na het bekijken van de wensen en behoeften in de wijk gingen zij aan de slag, bijvoorbeeld met ‘mantelzorgondersteuning in de huisartsenpraktijk’ en ‘minder vallen door meer bewegen’. Duidelijk is geworden dat partijen veel voor elkaar kunnen betekenen, maar nog belangrijker is dat de samenwerking ook veel oplevert voor de patiënt.

Veel varianten op hetzelfde recept

Ondanks dat de projecten verschillende thema’s en doelgroepen hebben, zijn het vaak varianten op hetzelfde concept. Velen hebben zich laten inspireren door ‘Welzijn op recept’, een methode om mensen met psychosociale klachten vanuit de huisartspraktijk door te verwijzen naar welzijn. In hun eigen project gaan ze nog een stapje verder door de burger extra te begeleiden naar welzijn toe. De kwetsbare burger beweegt namelijk niet zelf naar welzijn, maar heeft daar extra hulp bij nodig. Dit is bijvoorbeeld gedaan door een welzijnsmedewerker op bepaalde momenten beschikbaar te stellen in de wachtkamer of een vaste plek te geven in de huisartsenpraktijk.

Succesfactoren van de projecten

De meeste samenwerkingen lopen nog steeds door enkele succesfactoren.

  1. Eén op één contact tussen huisarts en welzijnsmedewerker;
  2. Elkaar blijven zien;
  3. Klein beginnen met een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld geselecteerd vanuit het informatiesysteem van de huisarts.

Iedereen enthousiast

Alle deelnemers zijn enthousiast over de uitkomsten. De projecten dragen bij aan doelmatige zorg en ondersteuning voor de burger. De vraag wordt op de juiste plek behandeld en blijft niet meer hangen bij bijvoorbeeld de huisarts. De onderlinge verbinding in de wijk neemt toe, voor huisarts, welzijnsmedeweker én burger.

Meer weten? Neem contact op met Tanja Swinkels

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222