header-afbeelding
Nieuws

Unieke netwerksamenwerking tijdens COVID-19

31 juli 2020

Begin maart ging het eerste ziekenhuis in de regio Zuidwest-Nederland op slot vanwege de COVID-19 uitbraak. Kort daarna moesten ook 11 andere ziekenhuizen continuïteitsmaatregelen nemen. Dat was het teken om in de regio versneld een crisisteam in te richten. In dit team werden de krachten gebundeld met hulp van andere regionale organisaties. Een netwerksamenwerking pur sang die nu welverdiend in de schijnwerpers staat!

Toen de opnames in de ziekenhuizen bleven stijgen, de uitbraken in de niet-acute zorgsector toenamen en er persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) regionaal verdeeld moesten worden, groeide het werk al snel boven het hoofd van het stafbureau van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN). Er lagen simpelweg teveel vraagstukken en opdrachten om met het eigen team te kunnen bolwerken. Vervolgens werd er hulp gevraagd én spontaan aangeboden vanuit het netwerk. Het crisisteam is versterkt met professionals vanuit de stichting BeterKeten, deRotterdamseZorg, ZorgImpuls en het ABR Zorgnetwerk ZWN. Op deze manier werden professionele en persoonlijke netwerken inclusief bijbehorende expertises gebundeld. Dit alles ten gunste van alle hardwerkende professionals om de zorgcontinuïteit in Zuidwest-Nederland te blijven waarborgen.

Leeswijzer

Meer over de unieke netwerksamenwerking leest u in dit nieuwsartikel. Het artikel start met een korte uitleg van de opdracht van het ROAZ en gaat daarna verder in op de netwerksamenwerking, de successen, lessons learned en tot slot een vooruitblik . 

Bijdrage van ZorgImpuls

ZorgImpuls is betrokken bij de oprichting, coördinatie en begeleiding van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) voor de acute zorgketen geboortezorg. Met als belangrijk doel het borgen van capaciteit, continuïteit en kwaliteit van geboortezorg in de ROAZ-regio Zuidwest-Nederland.

Meer weten? Neem contact op met Annelies de Vries of Wouter Meijer