header-afbeelding

Toolkit voor geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ)

9 oktober 2012

Geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) is een term die gemeengoed is geworden. Het aantal gezondheidscentra en zorggroepen is de afgelopen jaren fors toegenomen. In de praktijk blijkt het realiseren van samenwerking een grote opgave. Er komt veel bij kijken zoals afstemming over visie, beleid en  financiering. ZorgImpuls heeft een speciale GEZ-toolkit ontwikkeld die initiatiefnemers ondersteunt bij het realiseren van hun doelen.

Financiering
Parallel aan de toename van gezondheidscentra en zorggroepen zijn ook de financieringsmogelijkheden voor geïntegreerde eerstelijnszorg de afgelopen jaren ontwikkeld en verbeterd. In ons werkgebied gaat dit om de zogenaamde Koptarief en de GEZ-module. Koptarief voor de ketens Diabetes type II en COPD. En de GEZ-module voor een volledig geoutilleerd samenwerkingsverband, waar naast eerdergenoemde ketens ook ketenzorg wordt opgezet voor psychosociale zorg en specifieke populaties. Daarnaast is de GEZ-module gericht op een hoog niveau van service- en patiëntgerichtheid. Voor beide vormen is organisatievorming noodzakelijk.

Toolkit
ZorgImpuls kan veel voor u betekenen om het proces van vraag tot contract te doorlopen. De GEZ-toolkit bevat onder andere voorbeeldstatuten, een format plan van aanpak voor de pre-GEZ-aanvraag en een modelbegroting. Daarnaast adviseren en begeleiden wij over het ontwerp en de ontwikkeling van de GEZ-organisatie en het contractproof maken van de organisatie.
Nadat de contracten zijn getekend kunnen wij ook een bijdrage leveren aan het borgen en verder uitbouwen van de organisatie en de voor GEZ benodigde programma’s en resultaten. Samenwerking is uiteraard geen doel op zich, maar een middel. Een middel om te komen tot hoogwaardige op de burger afgestemde zorg. Bovendien levert samenwerking kwaliteits- en efficiencyvoordelen op binnen de (eerstelijns)zorg.

Meer informatie?
Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op met één van onze regioadviseurs.

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222