header-afbeelding
Nieuws

Succesvol Netwerkevent ‘Zorg op afstand dichtbij, Delfshaven’

2 oktober 2020

Dinsdag 15 september 16:45 uur, wat was het spannend! Komen ze wel of blijven ze weg? 45 gasten hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst ‘Zorg op afstand dichtbij, Delfshaven’. Van mantelzorger, vrijwilliger, wijkcoach tot huisarts. In dit bericht geven de organisatoren David Forbes (WMO Radar), Suzy Dencz (IZER), Caroline Zoon en Monique Smit-Hannôt (ZorgImpuls) een terugblik.

“Gezien de coronacrisis hebben we lang getwijfeld of we het juiste deden. Gewoon elkaar weer ontmoeten, samen eten en praten, elkaar leren kennen of bijpraten en genieten van het feit dat het even weer kan. Netwerken en met elkaar doorpraten over het thema van deze dag voor de toekomst van Delfshaven.

De laatste check van de gymzaal in Pier 80, nog een tafel erbij en de cateringtasjes van Tafelvanzeven op de juiste plaats. Logistiek was alles in orde. Nu de mensen nog … heerlijk om dan ook daadwerkelijk de opkomst te zien, 35 mensen zijn geweest.

Presentaties

De gastheer van de avond David Forbes leidde de avond in, gevolgd door vier prachtige presentaties.

Suzana Zornic heeft als domeincoördinator Ouderen & Kwetsbaren van WMO Radar een presentatie verzorgd over de wijze waarop zij in de praktijk contact hebben met de ouderen in deze tijd. Soms op afstand maar juist met veel creativiteit heel dichtbij om eenzaamheid op te sporen en tegen te gaan.

David Forbes heeft het huis van de toekomst voor ouderen (migranten) gepresenteerd. Een toekomstige modelwoning met allerlei digitale mogelijkheden om ouderen zolang mogelijk ‘veilig en zelfstandig met ondersteuning’ thuis te kunnen laten wonen. Hier gaan we in de nabije toekomst vast meer van horen.

Alexander Hogendoorn van de Zorgvrijstaat heeft een presentatie verzorgd over de ontwikkeling een digitaal platform om vraag van inwoners en aanbod in de buurt beter op elkaar aan te kunnen laten sluiten. Er is veel aanbod van zorg en ondersteuning maar sluit deze aan op de vraag van de inwoner? Als een inwoner zelf zijn vraag kan stellen op het platform dan kan digitaal antwoord gegeven worden. Zo nodig kunnen daaruit vervolgacties komen, door buurtgenoten en zo nodig door professionals. Ook kan het platform uitkomst bieden om in de wijk met elkaar samen te werken. Een mooie ontwikkeling die we zeker blijven volgen.

Tot slot was de beurt aan Matthijs van der Poel, huisarts in Delfshaven. Matthijs gelooft in de kracht van bewegen en energie en hij zou Matthijs niet zijn als hij niet heel de zaal (coronaproef) eerst in beweging bracht. Vol energie vertelde Matthijs daarna hoe hij de zorg de afgelopen periode heeft ervaren en hoe je ondanks de opgelegde afstand toch met passie, durf en creativiteit nabij de patiënten kan staan. Afstemming van zorg in de wijk is cruciaal, samen coronazorg en opvang organiseren in de buurt waar patiënten ook waardig kunnen sterven als dit niet anders kan.  

Gesprekken

Na de presentaties gingen de aanwezigen in groepen uiteen, zoveel mogelijk met professionals uit eenzelfde wijk. Met een praatplaat kon per groep worden doorgepraat over een samen bepaald onderwerp. Er gebeurde van alles, van kennis maken met professionals in de eigen wijk en mogelijke kansen van samenwerking onderzoekend tot mogelijkheden om toekomstige zorg te organiseren. Alles was goed en werd als waardevol gezien. De tijd was eigenlijk zoals vaak te kort. Maar met een koffiedrinkkaartje konden aanwezigen de andere professionals nog eens uitnodigen voor een koffiemoment of een goed gesprek.

#samensterk #toekomst #krachtvandewijk

De recensie van Matthijs op Twitter was pakkend, waarin hij de bijeenkomst als warm en erg leuk bestempelde. En wat hebben we heerlijk gegeten! Wij hebben het graag georganiseerd en zullen over een tijdje hier zeker een vervolg aan geven. Op naar krachtige wijksamenwerking!”

Meer weten? Neem contact op met Caroline Zoon of Monique Smit-Hannôt