header-afbeelding
Nieuws

Subsidie voor onderwijsvernieuwing en samenwerking

12 oktober 2020

Op 1 oktober 2020 heeft ZonMw twee subsidieoproepen geopend voor onderwijsvernieuwing en samenwerking tussen onderwijsinstellingen en relevante partijen. Deze oproepen zijn gericht op preventie in initieel onderwijs, bij- en nascholing en post-initieel onderwijs.

De kijk op gezondheid verandert. Dit vraagt om vernieuwing van de zorg, waarbij de thema’s preventie en leefstijl meer centraal staan. Door eerder (potentiële) gezondheidsproblemen te signaleren besparen we niet alleen op zorgkosten, maar werken we ook samen aan een gezonder Nederland.

Om actief aan de slag te kunnen met preventie en leefstijl hebben zorg- en welzijnsprofessionals zowel actuele kennis als handelingsvaardigheden nodig. Dat betekent bijvoorbeeld het durven aangaan van een gesprek ten aanzien van leefstijl, het hebben van een open attitude ten aanzien van interprofessioneel samenwerken en het bijdragen aan een gewenste cultuurverandering.

Voor de ontwikkeling hiervan zijn soms innovatieve vormen van onderwijs nodig. Daarom stelt ZonMw subsidie beschikbaar voor onderwijsvernieuwing en samenwerking tussen onderwijsinstellingen en relevante partijen. Hiermee beoogt ZonMw een impuls te geven aan de preventie-infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden en waar de mens centraal staat.

Op 1 oktober 2020 zijn twee subsidieoproepen geopend

  1. Impuls initieel onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur
  2. Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur

Deze sluiten op 12 januari 2021 om 14:00 uur. Deze deadline is ruim, gezien de huidige druk die juist onderwijsinstellingen, GGD-en en volksgezondheidspartners ervaren door de COVID-19 pandemie.

Meer informatie over de subsidieoproepen

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-onderwijsvernieuwing-en-samenwerking/

Ondersteuning bij uw subsidieaanvraag

ZorgImpuls biedt advies en ondersteuning bij de subsidieaanvragen. Bij de ‘Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur’ is het betrekken van ZorgImpuls (de ROS in de regio Rotterdam) bij de aanvraag bovendien een randvoorwaarde.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs.