header-afbeelding
Nieuws

Subsidie beschikbaar voor zorg op afstand: SET COVID-19 2.0

9 juli 2020

Na een succesvolle eerste SET COVID-19 subsidie, stelt het ministerie van VWS opnieuw gelden beschikbaar voor de inzet van digitale zorg thuis. In totaal is €77 miljoen beschikbaar om digitale toepassingen te implementeren en te borgen.

Voor wie? 

De subsidie kan aangevraagd worden door de wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.  

Waar is de subsidie voor? 

De subsidie is te gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en appratuur. Er is geen eigen bijdrage van toepassing.  

De aanvraag moet gericht zijn op duurzame implementatie en borging van een digitale toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van beeldbellen, van leefstijlmonitoring op afstand of indicatiestelling via een app.   

Wat zijn de voorwaarden? 

Om in aanmerking te komen voor de subsidieaanvraag dient u minimaal 50 cliënten te hebben. De digitale toepassing die u wenst in te zetten dient al door minimaal 100 cliënten in Nederland te worden gebruikt. Per aanvraag wordt minimaal €25.000 en maximaal €50.000 toegekend. De SET COVID-19 2.0 verschilt op diverse onderdelen van de SET COVID-19. Meer informatie vindt u op deze pagina. De regeling is inmiddels geopend.

Blijvende behoefte 

De afgelopen periode hebben veel zorgaanbieders, cliënten en haar naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. Nu anderhalve meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van ons ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan de technologische mogelijkheden voor zorg op afstand.  

De behoefte is ook zichtbaar na het succes van de eerste SET COVID-19 subsidie. De regeling die in maart 2020 werd opengesteld moesten binnen enkele dagen gesloten worden omdat het subsidieplafond al bereikt was.  

Ondersteuning bij uw subsidieaanvraag

Wilt u zorg op afstand faciliteren voor uw cliënten/patiënten en een subsidieaanvraag hiervoor indienen? Dan kunnen wij u hierin ondersteunen. Ook geven wij advies en ondersteuning bij de implementatie van uw project.

Meer weten? Neem contact op met Tanja Swinkels