header-afbeelding
Nieuws

Subsidie beschikbaar voor transformatie naar de Juiste Zorg Op de Juiste Plek

9 april 2019

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt partijen in de regio bij de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP). Zo zijn verschillende bijeenkomsten in Nederland georganiseerd en is een vindplaats van goede voorbeelden beschikbaar gesteld op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Ondersteuningsaanbod van 7 miljoen euro beschikbaar

Onderdeel van het ondersteuningsaanbod is het financieel ondersteunen van partijen naar de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’ middels een programma bij ZonMw. Het is een programma van 3 jaar waar in totaal 7 miljoen euro beschikbaar voor is. Dit programma is op 4 april 2019 van start gegaan.

Stimuleren nieuwe regionale samenwerkingsverbanden

Doel van de subsidieoproep JZOJP Startimpuls is het stimuleren van nieuwe, regionale samenwerkingsinitiatieven, die verkennen op welke wijze zorg, ondersteuning en welzijn in hun regio kan worden georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan de thema’s Ouderenzorg, Preventie en/of GGZ, maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren.

Verdere ontwikkeling bestaande regionale samenwerkingsverbanden

De subsidieoproep JZOJP Regio-impuls richt zich specifiek op reeds bestaande, regionale samenwerkingsverbanden, gericht op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, die hun netwerken verder willen ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan de thema’s Ouderenzorg, Preventie en/of GGZ, maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren.

Gedeeld beeld zorgopgave regio noodzakelijk

Om passende en goed op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat de regionale partners een gedeeld beeld hebben van de (zorg)opgave in de regio: wat is de zorgvraag en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren? Hoe sluit dit aan op het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod? Ook hieraan draagt de regeling JZOJP bij met een voucher waarmee samenwerkende regionale partijen hulp kunnen inschakelen om tot dit beeld te komen.

De subsidieregeling bestaat uit vier instrumenten, waarvan er vanaf vandaag twee open staan. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op de website van ZonMw.

  1. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
    Deze oproep staat open tot 14 mei.
  2. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
    Deze oproep staat open tot 14 mei.
  3. De Uitvoeringsimpuls is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken. Deze subsidie is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls.
    Deze oproep gaat naar verwachting open in het najaar van 2019.
  4. Met het aanvragen van een voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. Vouchers kunnen naar verwachting vanaf mei 2019 aangevraagd worden.

Hoe verder?

De mogelijkheden om gebruik te maken van de diverse subsidies worden ook in bestaande netwerken en coalities door onze adviseurs onder de aandacht gebracht. Voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de situatie en behoefte in een regio publiceren we in mei 2019 een nieuwsbericht met meer informatie over de wijze waarop ZorgImpuls u ondersteuning kan bieden vanuit onze expertise.

Meer weten? Neem contact op met Wouter Meijer