header-afbeelding
Nieuws

Start subsidie DigiDeal 010 van Gemeente Rotterdam

8 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gecontracteerde aanbieders van zorg en welzijn in de stad een subsidie aanvragen om e-healthtoepassingen uit te breiden of te implementeren. Zorg- en welzijnsorganisaties hebben tot 15 januari de tijd om de subsidieaanvraag in te dienen.

Waarvoor is de subsidie? 

De aanbieder kan subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het opschalen én borgen van eHealth toepassingen in de organisatie, inclusief het opleiden van verleners van zorg of ondersteuning en het informeren en trainen van cliënten en mantelzorgers. Het doel van de subsidie is om eHealth toepassingen op te schalen en te borgen.  

Wie kan de subsidie aanvragen? 

Alleen gecontracteerde aanbieders van zorg, welzijn en jeugdhulp in de gemeente Rotterdam kunnen een aanvraag indienen op grond van deze subsidieregeling.  

Hoe hoog is de subsidie?  

Het maximum aan te vragen bedrag per aanvraag is € 100.000,-. Daarvan is maximaal 40% begroot voor de aanschaf, lease en licentiekosten van eHealth toepassingen. 

In totaal is voor de subsidieregeling een budget beschikbaar van totaal € 2.000.000,-. 

Meer informatie? 

Alle informatie over de subsidieregeling vindt u op deze website