header-afbeelding
Nieuws

Start drie nieuwe subsidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek

25 november 2019

Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) stelt op 10 december 2019 drie nieuwe subsidieoproepen open. Met deze subsidies kunnen samenwerkingsverbanden ondersteuning bekostigen bij het opstarten of verder ontwikkelen van hun regionale samenwerking. Ook is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie.

Het gaat om de volgende drie nieuwe subsidieoproepen:

  1. De Startimpuls, een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
  2. De Regio-impuls, specifiek gericht op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
  3. Met het aanvragen van een voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. 

Meer informatie vindt u op de website van ZonMw.

7 miljoen euro beschikbaar via ZonMw-programma

Het ministerie van VWS ondersteunt partijen in de regio bij de transformatie naar JZOJP. Dit gebeurt onder meer via een programma bij ZonMw van 3 jaar waar in totaal 7 miljoen euro beschikbaar voor is. Dit programma is op 4 april 2019 van start gegaan. Lees hier meer over in ons eerdere nieuwsbericht.

Inzet expertise ZorgImpuls

ZorgImpuls biedt advies en begeleiding bij het aanvragen van de subsidieroepen. Bijvoorbeeld in het kader van een toegekende Regio-impuls voucher stelt ZorgImpuls voor het programma Samen voor kwetsbare ouderen 010 een regiobeeld op van onder andere de demografie, gezondheidssituatie en het zorggebruik in de gemeente Rotterdam.

In de week van 16 december volgt meer informatie over de inhoud van de subsidieoproepen en de wijze waarop ZorgImpuls ondersteuning kan bieden. De mogelijkheden om gebruik te maken van de drie subsidieoproepen worden ook in bestaande netwerken en coalities door onze adviseurs onder de aandacht gebracht.

Meer weten? Neem contact op met Wouter Meijer of Kirti Doekhie