header-afbeelding
Nieuws

Start drie nieuwe subsidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek

24 december 2019

Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) heeft op 17 december 2019 drie nieuwe subsidieoproepen opengesteld. Met deze subsidies kunnen samenwerkingsverbanden ondersteuning bekostigen bij het opstarten of verder ontwikkelen van hun regionale samenwerking. Ook is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie.

Ondersteuningsaanbod van 9 miljoen euro beschikbaar

Onderdeel van het ondersteuningsaanbod is het financieel ondersteunen van partijen naar de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’ middels een programma bij ZonMw. Het is een programma van 3 jaar waar in totaal 9 miljoen euro beschikbaar voor is. 

De volgende drie subsidieoproepen zijn opengesteld op 17 december 2019:

  1. De Startimpuls, een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking. Doel van Startimpuls is het stimuleren van nieuwe, regionale samenwerkingsinitiatieven, die verkennen op welke wijze zorg, ondersteuning en welzijn in hun regio kan worden georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan de thema’s Ouderenzorg, Preventie en/of GGZ, maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren. Bekijk hier de pagina voor meer informatie over de Startimpuls. 
  2. De Regio-impuls, specifiek gericht op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. De Regio-impuls richt zich specifiek op reeds bestaande regionale samenwerkingsverbanden, gericht op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, die hun netwerken verder willen ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan de thema’s Ouderenzorg, Preventie en/of GGZ, maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren. Bekijk hier de pagina voor meer informatie over de Regio-impuls.
  3. De voucherregeling. Met het aanvragen van een voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. Om passende en goed op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat de regionale partners een gedeeld beeld hebben van de (zorg)opgave in de regio: wat is de zorgvraag en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren? Hoe sluit dit aan op het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod? Met een voucher kunnen samenwerkende regionale partijen hulp inschakelen om tot dit beeld te komen. Bekijk hier de pagina voor meer informatie over de voucherregeling.

Wilt u meer weten over voorbeelden van subsidies die zijn toegekend in de eerste ronde van het programma JZOJP? Bekijk dan de een greep uit de lopende projecten die worden gefinancieerd vanuit het ZonMW-programma JZOJP.

Deadline subsidieaanvraag

U kunt tot 11 februari 2020 om 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen bij ZonMw via ProjectNet. Meer informatie over de subsidieoproepen vindt u op de website van ZonMw of hieronder bij de downloads.

Inzet expertise ZorgImpuls

ZorgImpuls biedt advies bij het aanvragen van de subsidieroepen. Daarnaast is ZorgImpuls beschikbaar als expertorganisatie voor het opstellen van een regiobeeld en voor het begeleiden van het (samenwerkings)proces. In het kader van een toegekende voucher stelt ZorgImpuls als expert een regiobeeld op van onder andere de demografie, gezondheidssituatie en het zorggebruik in de gemeente Rotterdam, in opdracht van het programma Samen voor kwetsbare ouderen 010. De mogelijkheden om gebruik te maken van de drie subsidieoproepen worden ook in bestaande netwerken en coalities door onze adviseurs onder de aandacht gebracht. 

Meer weten? Neem contact op met Wouter Meijer of Kirti Doekhie