header-afbeelding
Nieuws

Samen koers houden in de geboortezorg

31 maart 2020

De afgelopen dagen hebben alle 10 VSV’s in de ROAZ-regio Zuidwest-Nederland de handen ineengeslagen om een regionale crisisorganisatie op te richten. Deze crisisorganisatie coördineert de integrale geboortezorg rondom COVID-19. Resultaat hiervan is een Regionaal Coördinatie Team (RCT) COVID-19 Acute Geboortezorg. 

Dit Regionaal Coördinatie Team heeft een heldere organisatie- en communicatiestructuur. Het RCT levert daarnaast een vertegenwoordiger in het strategisch team van het ROAZ Zuidwest-Nederland. Op dit moment wordt hard gewerkt aan scenario's om geboortezorg te concentreren op bepaalde locaties voor wanneer de capaciteit verder onder druk komt te staan.

“De coronacrisis is een uitdaging aan de integrale gedachte. Juist in deze crisis kunnen we laten zien dat we echt willen, en dat we echt kunnen. Het is een enorme uitdaging en tegelijkertijd ook een kans”, aldus gynaecoloog Arie Franx en één van de leden van het RCT.

Voor alle verloskundigenpraktijken uit de eerste lijn is regiobrede coördinatie op de voorraad en levering van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ingericht.

Online dashboard en regionaal callcentrum

In zeer korte tijd is een online dashboard ontwikkeld met actuele kwantitatieve informatie over beschikbare capaciteit in de verloskundige en neonatologische zorg in alle VSV’s en aangesloten ziekenhuizen in de regio. Daarnaast is er een regionaal callcentrum ingericht dat alle geboortezorgpartners uit de regio ondersteunt bij overdrachten van binnen en buiten de regio. Op 26 maart is dit dashboard en callcentrum in gebruik genomen en onze ervaringen zijn gedeeld via een webinar waaraan ruim 70 geïnteresseerden uit het landelijke veld hebben deelgenomen.

In samenwerking met DVP Rijnmond (District Verloskundig Platform) is een regionale COVID-19 themapagina ingericht die momenteel dient als verzamelplek voor alle revelante documentatie en links voor alle geboortezorgpartners in de regio Zuidwest-Nederland.

 

 

Meer weten? Neem contact op met Annelies de Vries of Wouter Meijer