header-afbeelding
Nieuws

Samen de route naar de juiste zorg ontdekken met de patiëntreis

4 juni 2019

De patiëntreis levert inzichten op waarmee het zorgproces beter afgestemd kan worden op de behoeften van patiënten. Bij ZorgImpuls zien we dat deze methodiek ook zorgt voor verbinding tussen partijen. We zetten de patiëntreis dan ook regelmatig in om samenwerkingspartners dichter bij elkaar te brengen.

Wat is een patiëntreis?

De patiëntreis is een methodiek waarbij het (zorg)proces dat patiënten doorlopen in groepsverband uitgewerkt wordt. Verschillende fasen en gebeurtenissen van een fictieve patiënt in de zoektocht naar hulp en ondersteuning komen aan de orde. Niet alleen het zorgproces maar ook de emoties van de patiënt staan hierin centraal. Deze methodiek zorgt ervoor dat zorgprofessionals en hulpverleners zich goed kunnen verplaatsen in het perspectief van de patiënt. Dit kan zijn een oudere, een ketenzorgpatiënt of bijvoorbeeld een kind. Wat bij een patiëntreis in beeld gebracht wordt, kan erg verschillen. Het kan gaan om iets kleins (hoe kom ik van huis naar de huisartsenpraktijk), iets groots (hoe kom ik van klacht tot nazorg) of iets levenslangs (hoe ga ik om met mijn ziekte).
 


Wat levert een patiëntreis op?

De patiëntreis kan ingezet worden voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld om het zorgproces te verbeteren, de patiënttevredenheid te verhogen of te innoveren. ZorgImpuls zet de methodiek in om samenwerkingspartners dichter bij elkaar te brengen. Tijdens het maken van een patiëntreis leer je veel van elkaar. Je raakt beter op de hoogte van elkaars werkwijzen en aanbod en weet elkaar daarom ook beter te vinden. De patiëntreis wordt vaak gebruikt om inspiratie op te doen, discussie te voeren en een innovatie-agenda vorm te geven. Ook is het een uitstekend middel om te reflecteren op het proces: wat gaat er goed, wat kan beter en hoe zou het in de toekomst moeten of kunnen gaan.

Voorbeeld: Kindreis bij de Gemeente Lansingerland

In maart dit jaar hebben huisartsen, intern begeleiders, professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en beleidsmakers samen vanuit patiëntperspectief de route naar de juiste jeugdhulp doorlopen. Het belang van goede samenwerking was belangrijk punt van aandacht, om met elkaar goede en betaalbare zorg voor alle kinderen in Lansingerland te bewerkstelligen.

De deelnemers zijn aan de slag gegaan met drie verschillende kindreizen. Verdeeld in groepen startten zij met het maken van een persona op basis van meegegeven casusinformatie. Daarna brachten ze de omgeving van het kind in kaart met een stakeholdersanalyse. Met deze informatie werkten zij vervolgens de kindreis uit, waarin ook de emoties van het kind gedurende het proces benoemd werden. Hieruit zijn diverse knel- en verbeterpunten opgehaald. Dit heeft het volgende opgeleverd:

  • Huisartsen, intern begeleiders en medewerkers van het CJG zijn beter op de hoogte van elkaars expertise en weten elkaar beter te vinden;
  • Zorgprofessionals hebben meer duidelijkheid over de rol en mogelijkheden van het CJG en de gemeente, hetgeen voor verbinding zorgt;
  • Meer inzicht bij huisartsen over de route en behandelmogelijkheden van het CJG. Huisartsen konden de door hen ervaren knelpunten hierbij aankaarten.

Katrien Buijsse, beleidsadviseur en contractmanager Sociaal Domein bij Gemeente Lansingerland: ‘Door de casuistiek ervaarden de deelnemers echt wat de meerwaarde is van een integrale aanpak voor het kind’.

Interesse?

Wilt u ook aan de slag met een patiëntreis of bent u benieuwd wat deze methodiek voor u kan opleveren? Dan helpen wij u graag verder.

Meer weten? Neem contact op met Tanja Swinkels