header-afbeelding
Nieuws

Rotterdam aan de slag met de keten kwetsbare ouderen

19 februari 2018

Ziekenhuizen, organisaties voor verpleging & verzorging en de eerste lijn in de regio Rotterdam hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan een integrale aanpak voor de keten kwetsbare ouderen. In de regioanalyse ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’ leest u over hun concrete acties.

Samen voor kwetsbare ouderen 010

De zorg voor ouderen ligt alle ketenpartners aan het hart en er is veel energie om de knelpunten in de keten samen aan te pakken. Om deze energie om te zetten in concrete acties, hebben zij de regioanalyse ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’ laten uitvoeren. Hierin zijn knelpunten, initiatieven en uitdagingen in kaart gebracht. Duidelijk is geworden dat op het thema ouderenzorg ontzettend veel gebeurt en dat op verschillende vlakken samenwerking plaatsvindt, zowel lokaal als regionaal. Toch liggen er nog grote uitdagingen.

Programmatische aanpak

De organisatie van integrale ouderenzorg is een complexe opgave die vraagt om een regionale aanpak van alle betrokkenen bij zorg en welzijn. De grootste opgaven hierbij liggen op het vlak van (vroeg)signalering kwetsbaarheid, één aanmeldpunt, communicatie en informatieoverdracht, stuurinformatie en personeel. Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) en de Brancheorganisatie verpleging & verzorging regio Rotterdam (ConForte) werken een plan uit om dit samen met de eerste lijn, gemeente en zorgverzekeraars via een programmatische aanpak vorm te geven.

Regioanalyse

De regioanalyse, die ZorgImpuls heeft uitgevoerd in opdracht van ConForte en SRZ, levert input voor een programmatische aanpak. Indien u meer informatie wenst over een programmatische aanpak en ook uw keten in beeld wilt brengen samen met uw samenwerkingspartners, horen wij dat graag.