header-afbeelding
Nieuws

Regiotafel aan de slag met verbeteren osteoporosezorg

24 februari 2017

Op 7 februari zaten aan huisartsenzorg gelieerde partijen weer met elkaar om de ‘Regiotafel Zuidwest’. Zij spraken af dit jaar aan de slag te gaan met het verbeteren van de osteoporosezorg.

Over de Regiotafel

De regiotafel is begin 2015 gestart op initiatief van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De Regiotafel heeft als doel om met aan huisartsenzorg gelieerde partijen te komen tot uniforme regionale afspraken over zorgvernieuwing en wijkgerichte zorg  (S3 van de huisartsenfinanciering). Aan Regiotafel Zuidwest nemen vertegenwoordigers uit de (georganiseerde) huisartsenzorg uit Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Rotterdam, Hoogvliet/Pernis en Zuidplas deel. Lees meer over de Regiotafel.

Optimale patiëntenzorg

Vertegenwoordigers van ZON-Boog, Gezond op Zuid, Lijn2, IZER en de reumatologen van het Maasstad Ziekenhuis presenteerden een pilotvoorstel voor procesoptimalisatie in de keten en het verbeteren van de osteoporosezorg in de huisartsenpraktijk:

Met een gestructureerde, programmatische aanpak willen zij optimale patiëntenzorg realiseren, met de verwachting van betere uitkomsten zoals betere therapietrouw en daarmee reductie van het risico op nieuwe fracturen. Door het afstemmen van zorg tussen de tweede en eerste lijn, hoger bereik in opvolging en inzet van de juiste deskundigheid op de juiste plek, worden de zorgkosten per patiënt lager. Patiënten worden dicht bij huis en laagdrempelig begeleid. Aannemelijk is dat dit leidt tot een positievere patiëntervaring.

Bij het pilotvoorstel werden een globale kostenbatenanalyse en de kansen van mogelijk extra interventies besproken, zoals deelname van apothekers en aandacht voor valpreventie. De Regiotafel heeft de initiatiefnemers gevraagd het voorstel verder uit te werken in een projectplan. De intentie is om in mei hierover een nader besluit te nemen.

Andere projecten 2017

Andere projecten die dit jaar aandacht en steun vanuit de Regiotafel krijgen, zijn ‘Meekijkconsult’ en ‘Palliatieve Thuiszorg’ (PaTz). Het project Meekijkconsult is voortvarend van start gegaan: 90 huisartsenpraktijken hebben zich aangemeld sinds september 2016. De overkoepelende (huisartsen)organisaties leggen de laatste hand aan een samenwerkingsovereenkomst, die gezamenlijk wordt ondertekend. De voorbereidingen om praktisch te kunnen starten, zijn in volle gang. De verwachting is dat de eerste meekijkconsulten binnenkort op afgesproken wijze kunnen worden ingevuld. Zilveren Kruis is verder druk bezig met de administratieve inregeling, zodat deelnemers straks ook kunnen declareren.

Ook het project PaTz heeft een vliegende start gehad. Op dit moment doen twintig PaTz-groepen uit onze regio mee. Nog zes groepen hebben uitgesproken te willen starten. Het project PaTz krijgt ook landelijk vervolg.

Onderwerpen die verder aandacht hebben aan de Regiotafel zijn onder meer oncologische nazorg, ambulantisering GGZ en de samenwerking huisarts-welzijn.

Contact

Voor meer informatie over Aanvragen kunt u contact opnemen met Arjan Hartog, zorginkoper Zilveren Kruis regio Zuidwest, arjan.hartog@achmea.nl of 06 – 13400375.

Meer weten? Neem contact op met Robert Waterreus