header-afbeelding

Regionale meekijkconsultatie gaat door in 2019

18 december 2018

Meekijkconsultatie vermindert het aantal doorverwijzingen naar de medisch specialist. Patiënt, huisarts én medisch specialist zijn tevreden over de eerste uitkomsten van de Rotterdamse pilot. Het aantal consultaties is echter nog beperkt en het inrichten van het proces en de samenwerking vraagt veel van de betrokkenen. Reden voor de begeleidingsgroep en Zilveren Kruis om meekijkconsultatie verder uit te bouwen.

Sinds 2017 is in de regio Rotterdam gestart met specialistische meekijkconsultatie. Een ambitieuze pilot waarin gebouwd is aan samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en medisch specialisten. Op dit moment doen 127 huisartsenpraktijken mee aan de pilot en zijn er rond de 1200 consulten uitgevoerd. De meest voorkomende consulten die plaatsvinden zijn fysieke consulten (88%), gevolgd door digitale consulten (20%). Beeldconsultatie vindt nog beperkt plaats (1%). De begeleidingsgroep start daarom in 2019 met beeldconsultatie in de GGZ. Hiermee kan vanuit de behandelkamer van de huisarts in aanwezigheid van de patiënt een beeldverbinding worden gemaakt met een psychiater. Huisarts en psychiater beoordelen dan samen wat nodig is. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar.

In 2019 zal gewerkt worden aan een structurele inbedding van de consultatie in de regio, zodat iedere huisarts de consultatiemogelijkheden kan gaan gebruiken. Daarmee komt het ook beschikbaar voor alle patiënten in de regio. Samen met de huisartsenorganisaties, de regionale huisartsencoalitie en ziekenhuizen en medisch specialisten wordt onderzocht hoe het verder een plek kan krijgen in de regionale samenwerking. Verwacht wordt dat meekijkconsultatie ook kan worden benut voor andere doeleinden en specialismen zoals geboortezorg en de samenwerking met ouderenzorg of gemeente.

De meekijkconsultatie wordt gerealiseerd door een intensieve samenwerking tussen:

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie