header-afbeelding
Nieuws

Regio Rijnmond dient definitief subsidieaanvraag Integraal Geboortezorgdossier in

6 augustus 2020

De afgelopen maanden is er in onze regio hard gewerkt aan de voorwaarden voor het indienen van de subsidieaanvraag VIPP Babyconnect. Met succes! Er is een positief besluit genomen voor het definitief indienen van de aanvraag voor de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Rijnmond. Over uiterlijk drie maanden hopen wij te weten of de subsidiegelden worden toegekend.

De laatste jaren is gebleken dat de urgentie om gegevensuitwisseling mogelijk te maken hoog is en de bereidheid hier samen aan te werken groot. De voorbereidingen van de afgelopen jaren hebben er mede voor gezorgd dat de regio Rijnmond een koploperspositie in de ontwikkeling van een integraal geboortezorgdossier heeft verkregen.  

De subsidieaanvraag vanuit regio Rijnmond wordt gedaan vanuit een regionaal samenwerkingsverband van geboortezorgorganisaties. Het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond is penvoerder van de subsidieaanvraag samen met een vertegenwoordiging vanuit de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Zorgprofessionals van kraamzorg, verloskundigen tot gynaecologen, de Jeugdgezondheidszorg en de Gemeente Rotterdam zijn allen betrokken en staan klaar om met elkaar aan de slag te gaan. ZorgImpuls is trots op het resultaat in dit regionale verband. 

Over Babyconnect

VIPP Babyconnect is het landelijke versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. 

 Rol ZorgImpuls  

ZorgImpuls is betrokken geweest bij het opstellen van de subsidieaanvraag en het organiseren van de regionale samenwerking om de subsidieaanvraag mogelijk te maken. Na eventuele toekenning blijft ZorgImpuls betrokken als projectleider om de implementatie verder te begeleiden.  

Meer weten? Neem contact op met Tanja Swinkels