header-afbeelding
Nieuws

Project Meekijkconsultatie Rotterdam wint prijs, gewoon door te doen!

7 oktober 2019

Huisartsenorganisaties uit Rotterdam en omstreken hebben met het project ‘Specialistische meekijkconsultatie in de huisartsenpraktijk’ de Challenge van InEen gewonnen. Onder de genomineerden waren drie goede voorbeelden van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek uit verschillende regio’s in het land.

Het Meekijkconsult is in september 2016 als pilot gestart en richt zich op het voorkomen van onnodige doorverwijzingen naar de tweede lijn, door het verhogen van de deskundigheid van de eerste lijn. Een ambitieuze pilot waarin gebouwd is aan samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en medisch specialisten. Ambitieus omdat er meerdere ziekenhuizen, diverse zorggroepen, gezondheidscentra en praktijken bij betrokken zijn.

Inmiddels doen een derde van de huisartsenpraktijken, alle ziekenhuizen en een aantal zelfstandige behandelcentra uit de regio mee aan dit initiatief. Huisartsen hebben hierdoor de mogelijkheid om een medisch specialist of kaderarts te raadplegen op een voor hen passende wijze, digitaal of fysiek, vanuit hun eigen praktijk. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en zowel huisarts als specialist ontvangen een vergoeding. Met elkaar werken we aan een nieuwe werkwijze, voor de samenwerking tussen eerste en tweede lijn.

Het succes in de regio Rotterdam is te danken aan de intensieve samenwerking tussen betrokken huisartsenorganisaties en het brede draagvlak. De keuze om met elkaar een ‘regionale infrastructuur’ te ontwikkelen, in plaats van één blauwdruk voor allemaal, is essentieel. Deze aanpak geeft ruimte om het meekijkconsult op verschillende manieren vorm te geven, afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de organisatie. Zo wordt recht gedaan aan de eigenheid en diversiteit van alle betrokken organisaties. Daar komt bij dat er een samenwerkingsbasis is ontstaan die goed van pas komt bij het aanpakken van andere vraagstukken. Kortom, ook een aanrader voor andere regio’s om hiermee aan de slag te gaan!

Adviseur Matine van Schie van ZorgImpuls is betrokken bij dit project. “We zijn trots op wat partijen in de regio Rotterdam met elkaar voor elkaar krijgen en gewoon doen! Als ZorgImpuls dragen we hier aan bij door de partijen te  adviseren en te begeleiden  De challenge van InEen was voor ons een mogelijkheid om ook landelijk het verhaal te kunnen vertellen. We zien de prijs als een waardering voor alle inspanningen van betrokkenen. En als extra stimulans om als ambassadeurs het initiatief verder een boost te geven.”

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie