header-afbeelding
Nieuws

Patiënt sneller op de juiste plek bij loket lage rugpijn

22 september 2015

Chronische lage rugpijn is een veel voorkomende klacht waarvan de oorzaak vaak moeilijk te achterhalen is. Er vindt daardoor te veel overdiagnostiek plaats zonder goed eindresultaat. Dat drijft de kosten onnodig hoog op. Om de patiënt sneller op de juiste plek te krijgen zijn Huisartsen op Zuid, Huisartsenpost Rotterdam Zuid, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam in mei van dit jaar een pilot gestart met het loket lage rugpijn. 

Doelmatig en kostenbesparend

Huisartsen in Rotterdam Zuid kunnen het loket lage rugpijn consulteren voor patiënten die langer dan drie maanden klachten hebben. Twee kaderartsen bewegingsleer verdiepen zich vervolgens in de klachten van de doorverwezen patiënten en zorgen dat zij de juiste behandeling krijgen. Dit kan een eigen diagnose zijn, een verwijzing naar het lab of voor een MRI, een verwijzing met voorrang naar een specialist (met toestemming van de huisarts) of een terugverwijzing met een multidisciplinair behandelplan. Op deze manier worden klachten doelmatig en breed aangepakt.

Meer tijd voor de patiënt

Eén van de kaderartsen is Wouter Boswinkel. Hij is huisarts en heeft zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat, waardoor hij onder meer veel kennis heeft over lage rugpijn. Als huisarts begrijpt hij goed wat er speelt bij collega’s. “Tijd is vaak het grootste probleem. Het is moeilijk voor de huisarts om binnen tien minuten altijd de juiste diagnose te stellen bij dit soort complexe klachten. Dan is het fijn als ze hun patiënt toch op korte termijn verder kunnen helpen door consultatie van de kaderarts. Meestal binnen één week na doorverwijzing kan de patiënt bij mij terecht op het spreekuur. Ik heb één tot anderhalf uur de tijd voor hem. In tegenstelling tot specialistische zorg kost het de patiënt geen eigen risico. De huisarts houdt overigens de regie.” 

Stop met zwart-wit denken

Om chronische lage rugpijn effectief te behandelen, moet je ook oog hebben voor andere problemen van de patiënt, zoals stress en angst. Boswinkel vertelt over een man die chronische klachten had nadat hij in zijn rug geslagen was met een stok. Er was geen breuk bij hem gevonden en hij had een lange revalidatie achter de rug zonder goed resultaat. “Deze man vertelde dat hij altijd het idee had iets gebroken te hebben en wilde graag een MRI. Normaliter ga je daar als arts niet zomaar op in, maar ik merkte dat hij ook een ontzettende angst had voor de pijn. Een MRI zou naar mijn idee die angst wegnemen. Ik heb er daarom mee ingestemd. We moeten stoppen met zwart-wit denken en een brede kijk hebben op de gezondheidswinst die te behalen valt.” 

Vervolg

Sinds de start van de pilot in mei heeft Boswinkel zo’n veertig patiënten met chronische lage rugpijn op zijn spreekuur gehad. Daarvan heeft hij één verwezen voor een MRI, één verwezen naar de neuroloog, één patiënt is afgehaakt en de overige patiënten heeft hij terugverwezen naar de huisarts met een multidisciplinair behandelplan. De pilot wordt later in dit jaar geëvalueerd. Het volgende doel is om ook andere behandelaars uit de eerste lijn en op het gebied van leefstijl direct te betrekken bij het initiatief.

Voor de huidige pilot hebben alle huisartsen uit Rotterdam Zuid een brief ontvangen met uitleg over het loket lage rugpijn en het doorverwijzingsproces. Binnenkort volgt een herhalingsbrief.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie