header-afbeelding
Nieuws

Paramedische zorg in tijden van de COVID-19 uitbraak

23 maart 2020

We bevinden ons in bijzondere tijden. Zorgverleners staan onder grote druk om COVID-19 te bestrijden en de zorg zo efficiënt, veilig en effectief mogelijk te bieden. Het vraagt van iedereen een andere manier van werken, zeker ook van paramedici. Met dit nieuwsbericht delen we de mogelijkheden om als paramedicus zo goed als mogelijk te kunnen blijven werken en informeren we u over declaratiemogelijkheden.

Werken in tijden van het coronavirus

Veel paramedische zorg is noodzakelijke zorg. De meest optimale behandeling vindt veelal fysiek plaats, maar dat is gezien de omstandigheden op dit moment niet altijd wenselijk. Het advies van het RIVM[1] in acht nemend, is het verstandig om afspraken, waar mogelijk, zoveel mogelijk digitaal te doen en fysiek contact te vermijden.

Zorg op afstand

In de huidige situatie heeft het leveren van zorg op afstand de voorkeur boven face-to-face zittingen. Iedere paramedische zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat volgens de NZa kunnen doen. Het uitgangspunt is dat noodzakelijke zorg geleverd kan worden. De NZa verruimt de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Voorbeelden hiervan zijn een contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-face contact bij het eerste consult.

Vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen / adviezen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn, is deze uitzonderingsmaatregel geldig. Daarna volgt een overgangstermijn van een week.

Beeldbellen in de zorg: welke opties zijn er?

Om te kunnen videobellen zijn verschillende toepassingen beschikbaar: van apps ontworpen voor consumenten, tot toepassingen specifiek voor de zorg.  

Beeldbellen via consumenttoepassingen

Het zal u niet onbekend in de oren klinken. Alledaagse voorbeelden die we als consument voor beeldbellen gebruiken zijn bijvoorbeeld Skype, Facetime en WhatsApp.[2] Toepassingen als Skype, Facetime en Whatsapp voldoen echter niet geheel aan de beveiligingseisen die wet- en regelgeving daaraan stellen (AVG, NEN- en ISO-normen). Als zorgverlener is het belangrijk om u bewust te zijn dat het gebruik van deze toepassingen gepaard gaat met veiligheidsrisico’s.

Zorgspecifieke beeldbel-oplossingen

Zorggerichte beeldbeltoepassingen zijn opkomend en nu met de COVID-19 uitbraak zie je ze overal ingezet worden. Sommige toepassingen vragen enige vorm van implementatie of systeembeheer, waarbij deze applicaties ontworpen zijn om aan de wettelijke eisen  te voldoen.

Verschillende beeldbeloplossingen worden (voor enkele maanden) gratis beschikbaar gesteld aan (nieuwe) klanten, om zo de zorgsector te ondersteunen in deze bijzondere tijden. Zo biedt Microsoft aan alle zorgverleners Microsoft Teams aan voor een half jaar om met patiënten te kunnen beeldbellen en om met zorgverleners onderling digitaal te kunnen overleggen.[3] Een overzicht van alle beeldbel-oplossingen met antwoord op allerlei vragen vindt u hier. Ook heeft de Regionale Samenwerkingsorganisatie in onze regio, Rijnmondnet, een factsheet gemaakt over beeldbellen.

Declareren van digitale zorg

In eerste instantie wordt aangehouden dat de NZa-prestaties die eigenlijk alleen voor fysieke behandelingen worden ingezet, in deze bijzondere situatie tijdelijk ook voor een videoconsult gehanteerd kunnen worden, uiteraard alleen nadat de patiënt / cliënt hier toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt als het videoconsult qua duur, kwaliteit en inhoud vergelijkbaar is met de behandeling in een praktijkruimte.

Dit betekent dus dat een ‘(screening), intake en onderzoek’ gedeclareerd kan worden als er sprake is van een intake en onderzoek via een videoconsult. Een behandeling via videoconsult kan in rekening worden gebracht onder de noemer ‘individuele reguliere zitting’ en voor logopedie onder de noemer ‘telelogopedie’.

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt / cliënt. Deze specifieke prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt / cliënt;
  • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;
  • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt / cliënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt / cliënt afgesproken tijdstip.

Belangrijk om bij stil te staan en te benoemen bij uw patiënt / cliënt is dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult en / of telefonisch consult) op dezelfde wijze doortellen in de basis- of aanvullende verzekering van de patiënt / cliënt.

Dit artikel is onder andere gebaseerd op informatie van het nieuwsbericht ‘Paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis’, opgesteld door de koepels PPN, KNGF, SKF en ZN. De benoemde koepels blijven in overleg gedurende de huidige situatie. Voor de laatste informatie, bekijk de website van de branchevereniging.

 

 

[1] https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals#advies

[2] https://www.smarthealth.nl/beeldbellen-zorg

[3] https://pulse.microsoft.com/nl-nl/work-productivity-nl-nl/healthcare-nl-nl/fa2-microsofts-ondersteuning-van-de-eerstelijnszorg-met-digitaal-werken/

Meer weten? Neem contact op met Tanja Swinkels