header-afbeelding
Nieuws

Paramedici van start met paramedisch netwerk regio Rotterdam

30 april 2019

Stevige paramedische samenwerking is wenselijk en noodzakelijk om de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan de patiënt in de eerste lijn te verhogen. Dit belangrijke signaal gaven paramedici uit Rotterdam en omstreken tijdens een bijeenkomst op 11 april 2019.

48 paramedici uit Rotterdam e.o. kwamen bijeen om met elkaar het nut en de noodzaak van een regionaal paramedisch netwerk te verkennen. De bijeenkomst was georganiseerd door de werkgroep ‘paramedische samenwerking regio Rotterdam’ en ZorgImpuls. In de werkgroep zijn vijf beroepsgroepen vertegenwoordigd: diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Samen sterk in de regio en in de wijk

Tijdens de bijeenkomst werd scherper wat de ontwikkelingen in de organisatie van zorg en welzijn zijn en wat deze vragen van paramedici en paramedisch samenwerking in de regio. Door de krachten te bundelen in een netwerk, kan je sterker acteren als gesprekspartner voor huisartsen, gemeenten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld op onderwerpen als preventieve en patiëntgerichte zorg in de wijk. Daarbij zijn uit de verschillende gespreksgroepen wensen benoemd als: 

  • de patiënt centraal stellen en samen preventief werken vanuit positieve gezondheid
  • goede zorgoverdracht van tweede- naar eerstelijnszorg en sociale begeleiding/ondersteuning
  • mogelijkheden onderzoeken voor bundelen van (ziekte-gerelateerde) netwerken
  • afstemmen van zorg rondom complexe zorgvragen en specifieke doelgroepen
  • werken aan vindbaarheid, bereikbaarheid en korte lijnen
  • samenwerken aan digitale inzage van en met de patiënt in zijn dossier
  • verbinding tussen en betrokkenheid bij zowel landelijk als regionaal beleid
  • samen leren en innoveren

De patiënt centraal

We zeggen het vaak, maar dóén we het ook echt? In het rollenspel ‘het gevecht om de patiënt’ kwam duidelijk naar voren hoe snel je soms vanuit je eigen discipline kijkt en optreedt, waardoor je elkaar uit het oog verliest. In het rollenspel ontstond ook de nodige chaos en hilariteit en werd soms letterlijk aan een patiënt ‘getrokken’. Patiënt centraal werken vraagt meer dan alleen vanuit de eigen opdracht werken.

Vervolg

Hoe gaan we verder? 30 professionals hebben zich opgegeven om netwerkvorming verder te concretiseren in vier inhoudelijke thema’s: Proces en organisatie, Relaties en communicatie, Projecten en proeftuinen, Kennis en kwaliteit. Ook de benoemde kritische punten en voorwaarden voor kans van slagen worden met elkaar besproken. Op basis van de uitwerking zal in mei een vervolgbijeenkomst worden belegd.

Meer weten? Neem contact op met Caroline Zoon