header-afbeelding
Nieuws

Op weg naar regionale paramedische samenwerking in Rotterdam

21 februari 2019

Hoe vorm je een goed georganiseerd paramedisch netwerk dat kan fungeren als aanspreekpunt voor bijvoorbeeld verwijzers, zorgnetwerken, zorgverzekeraar en de gemeente? Hoe kan het netwerk bijdragen zodat verschillende disciplines tijdig bij zorgprocessen en samenwerkingsvraagstukken betrokken worden? 

En hoe stem je eerstelijns paramedische zorg constructief op elkaar af?

Bent u diëtist, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut of oefentherapeut en geïnteresseerd om hier over mee te praten? Kom dan op 11 april naar de bijeenkomst!      

Aanleiding
In december 2018 kwamen na een eerste monodisciplinaire verkenning, twee afgevaardigden van diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck als werkgroep bij elkaar. In de eerste verkenning werd het belang om patiënt centraal te werken benadrukt. De overtuiging is dat stevige paramedische samenwerking bij kan dragen aan betere (eerstelijns)zorg dicht bij huis tegen lagere kosten.
Om dit te bereiken is een bundeling van krachten in de vorm van een paramedisch netwerk gewenst. Een netwerk die een serieuze gesprekspartner kan zijn in bestaande en komende regionale samenwerkingsverbanden, aldus aanwezigen.

Ook werd geconcludeerd door de aanwezigen dat er nog veel nodig is om een aanspreekbaar netwerk te vormen in Rotterdam. Ideeën zijn er genoeg: meer contact en kennis delen met collega paramedische disciplines, goede samenwerkingsafspraken met gemeenten, duidelijke coördinatie van zorg, innovatieve preventieprojecten initiëren en een website met een ‘zorgkaart’ over/voor alle lijnen.  

Aan de slag 

Op 11 april wordt de verkenning voortgezet. Onder meer aan de hand van de volgende vragen. Hoe organiseren we samenwerking zonder te veel tijd en bureaucratie? Hoe betrekken we de achterban? Hoe ziet het kostenplaatje er uit? En hoe zit het met de substitutie ziekenhuis naar de eerste lijn? Waar kunnen we de lijnen verkorten?

Aanmelden voor deze verkenning kan via deze pagina.

Meer weten? Neem contact op met Caroline Zoon