header-afbeelding
Nieuws

Ondervoeding ouderen onder de aandacht in Ommoord

22 januari 2019

1 op de 3 kwetsbare ouderen met thuiszorg is ondervoed. Toch wordt het probleem vaak onderschat en ontbreekt een gezamenlijke aanpak. In november kwamen zorg- en welzijnsprofessionals bijeen in Ommoord. Een Rotterdamse wijk waar naar schatting meer dan 600 ouderen ondervoed zijn.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Rotterdam, Kennisinstituut Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam en ZorgImpuls.

Kennisdeling  

Ondervoeding brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee zoals spierafbraak en sneller vallen. Het kan leiden tot infecties en complicaties, een verminderde kwaliteit van leven, langzamer herstel van ziekte en een langere ligduur bij opname. Daarmee nemen ook de zorgkosten toe. Het probleem is dat ondervoeding vaak lange tijd onzichtbaar is en hele diverse oorzaken kan hebben. Men denkt soms dat afvallen bij het ouder worden hoort, terwijl dat niet het geval is. In de bijeenkomst zijn professionals meegenomen in de theorie van ondervoeding.

Grijs gebied

Ondervoeding is een grijs gebied en daarmee zijn verantwoordelijkheden ook onduidelijk, bijvoorbeeld rondom maaltijden. Met het langer thuis wonen van ouderen neemt ook de problematiek van ondervoeding toe. Dat maakt een gezamenlijke aanpak in de wijk hard nodig! Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers op interactieve wijze aan de slag gegaan. Zij discussieerden met elkaar welke waarde zij kunnen toevoegen in een gezamenlijke aanpak. Vragen over het probleemeigenaarschap en de behoeften van ouderen kwamen daarbij aan bod.

Ondervoeding op de agenda

Conclusie is dat het thema ondervoeding tot nog toe onderbelicht is en rollen en verantwoordelijkheden in de aanpak van ondervoeding niet duidelijk zijn. Professionals zien vooral meerwaarde om het thema integraal te benaderen. Hierbij is het idee om zoveel mogelijk de bestaande netwerken te benutten. Kennis- en informatieverspreiding wordt als een belangrijk middel om ondervoeding onder de aandacht te krijgen. De ontmoeting tussen professionals uit diverse domeinen werd als zeer nuttig ervaren.

Hoe verder

De inzichten en ideeën uit de bijeenkomst worden benut voor het vervolg. Dat geldt ook voor de inzichten die naar voren komen in de documentaire ‘Ondervoeding bij Ouderen’. In deze documentaire delen Rotterdamse ouderen die met ondervoeding te maken hebben of hadden, hun ervaringen. Ook werd gekeken naar oplossingen die gemeente, partners en inwoners zelf hebben voor dit probleem. Met een aantal professionals wordt allereerst onderzocht in welke mate dit onderwerp binnen bestaande initiatieven en/of netwerken opgepakt kan worden.

Meer weten? Neem contact op met Anne-Fleur Klandermans