header-afbeelding
Nieuws

Oncologische zorg zonder grenzen

28 mei 2020

Steeds meer mensen overleven kanker. Dankzij de grote vooruitgang in de oncologische wetenschap en zorg hebben zij perspectief op nog vele jaren in behoorlijke gezondheid. Daardoor zijn er steeds meer mensen die zich moeten zien te verhouden tot de rol die deze ziekte in hun leven speelt. Met alle bijbehorende angst en onzekerheid over de mogelijke terugkeer ervan.

Dit leven met of na kanker vraagt om invulling van zorg buiten de ziekenhuismuren: meer ketenverbinding tussen eerste, tweede en derde lijn en tussen somatische en psychosociale disciplines. Om deze reden bestaan er al oncologienetwerken in de eerste lijn, die samenwerken aan samenhangende zorg voor kankerpatiënten. De verbinding tussen de eerste en de tweede lijn én de organisatie van nazorg is echter nog voor verbetering vatbaar, blijkt uit de praktijk en verschillende onderzoeken. 

Verschillende partijen in Zuid-Holland (Rotterdam en Zuid-Holland Zuid) hebben daarom samen de handschoen opgepakt voor de oprichting van een initiatiefgroep om de patiënt ‘grenzeloos te ontzorgen’. Daarmee wordt bedoeld dat behandeling en begeleiding aansluit op de behoeften en het ziekteverloop van de patiënt en zijn omgeving, van diagnose tot einde zorgvraag.

Oprichting initiatiefgroep regionale afspraken

Wat onder meer blijkt is dat er nog geen structurele informatievoorziening richting patiënten bestaat. Daarnaast kan de communicatie en gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met patiënten beter. Ook blijkt er tamelijk weinig gebruik gemaakt te worden van ondersteunende zorg, dicht bij huis.

Het eerste concrete doel van de initiatiefgroep is de formulering van een blauwdruk voor regionale transmurale afspraken (RTA) in de regio Zuid-Holland. Het is van belang dat deze blauwdruk professioneel en bestuurlijk gedragen wordt. De blauwdruk wordt door een werkgroep van zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn opgesteld en bestuurders worden meegenomen in de ontwikkelingen. Voor implementatie maken we vervolgens met regionale partijen in het veld nadere afspraken. We kiezen er bewust voor om deze brug te bouwen terwijl we er overheen lopen. Aan de slag!

Meedenken over uw regio?

Momenteel zijn afgevaardigden vanuit het Maasstad Ziekenhuis, Albert Schweitzer ziekenhuis, IJsselland ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, verschillende oncologienetwerken in de eerste lijn, huisartsen, Paramedisch Netwerk Rotterdam, Stichting OOK, Concord en Patio betrokken. De groep wordt begeleid door adviseurs van Steunpunt KOEL (ROS Zuid-Holland Zuid) en ZorgImpuls (ROS Rotterdam en omstreken). We betrekken alle betrokken partijen uit de regio graag in de ontwikkelingen. In september zal de werkgroep voor eerst bijeen komen. Bent u ook geïnteresseerd om mee te denken over uw eigen regio? Laat het ons dan weten:

Voor Rotterdam e.o. via Caroline Zoon, c.zoon@zorgimpuls.nl
Voor Zuid-Holland Zuid via Adja Strijker, a.strijker@steunpuntkoel.nl