header-afbeelding
Nieuws

Nieuw e-book ‘Inspiratie voor zelfmanagement’

29 april 2016

Acht professionals binnen en buiten de zorg vertellen hoe zij de implementatie van zelfmanagement hebben aangepakt en welke vragen ze nog hebben. Een ding maakt het boek duidelijk: doe je zelfmanagement samen met de doelgroep, dan loont zelfmanagement!

Cultuuromslag

Een groot aantal zorgorganisaties en professionals werkt aan zelfmanagement om patiënten en cliënten waar mogelijk te stimuleren om hun eigen zorg te ´managen´. Het stimuleren van zelfmanagement vraagt een andere houding en rol van zorgprofessionals en aanpassingen in de organisatie van de zorg. Ervaring leert dat er vaak meer nodig is dan een training in ‘motivational interviewing’ en het aanschaffen van een ICT-applicatie. Een goed verhaal over het waarom van zelfmanagement, een gedragen visie en samen met patiënten, cliënten en stakeholders een aanpak inzetten die mensen activeert, dragen bij aan de benodigde cultuuromslag.

ROS’en

Dit e-book wordt uitgegeven onder de vlag van het ROS-netwerk waar ZorgImpuls en de zestien andere ROS’en onderdeel van zijn. Samen met organisaties binnen zorg en welzijn geven de ROS’en vorm en inhoud aan verandervraagstukken binnen de zorg in de eigen regio. Dit doen zij in de rol van adviseur, expert, projectleider, programmamanager en in dit geval als onderzoeker. Met elkaar zetten zij in op zelfmanagement als onderdeel van een Triple Aim aanpak: betere gezondheid en goede en betaalbare zorg. Op de agenda staat onder andere bewustwording en cultuuromslag door het uitvoeren van projecten en programma’s op allerlei niveaus. Zelfmanagement sluit eveneens aan bij de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber. Gezondheid wordt hierin gezien als het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de uitdagingen in het leven. Met dit e-book wordt dieper ingegaan op het waarom, hoe en wat van zelfmanagement in de acht voorbeelden. Ook wordt er een koppeling gemaakt naar verschillende interventies en aangrijpingsniveaus. Kortom, inspiratie om zelf aan de slag te gaan.