header-afbeelding
Nieuws

Netwerkzorg: anders samen werken

8 november 2019

De organisatie van de zorg verandert. Netwerkzorg is in opkomst om flexibeler, effectiever en efficiënter in te kunnen spelen op de zorgbehoefte van mensen met complexe zorgvragen. Samenwerking tussen cure, care en welzijn is noodzakelijk om deze samenhangende zorg dicht bij huis te verlenen. Ook de toenemende schaarste aan mensen en middelen speelt een rol.

ZorgImpuls adviseert en begeleidt het organiseren van toekomstbestendige (netwerk)samenwerking in zorg en welzijn. Met netwerkzorg zien we kansen om de zorg anders te organiseren, terwijl de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid overeind blijft. Steeds vaker gaan zorg- en welzijnsorganisaties hiermee aan de slag. Het aantal netwerken groeit organisch, zonder vaste institutionele structuren.

Om in deze vorm van samenwerking tot goede resultaten komen, is kennis over netwerksamenwerking belangrijk. Hoe werken bijvoorbeeld de mechanismen van zelforganisatie en constante verandering? Hoe kun je omgaan met de grote mate van onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid? Ter ondersteuning van zorg- en welzijnsprofessionals organiseerden wij met Nanne Dodde op 31 oktober een masterclass over netwerksamenwerking. Nanne is veranderdeskundige en docent (3ND, Nyenrode Universiteit).

Tips & tricks

Dodde heeft veel  tips & tricks voor het organiseren van netwerkzorg, we lichten er enkele uit. Een goed netwerk groeit organisch, legt hij uit. Maar organisch is niet hetzelfde als in het wilde weg. Er is wel degelijk een route die de kans op succes groter maakt.  

1. Zoek de gemeenschappelijkheid
“Voor een succesvol netwerk is altijd eerst een gemeenschappelijk vertrekpunt nodig”, zegt Dodde. Zijn eerste advies luidt daarom: zoek naar deze gemeenschappelijkheid. Wat drijft ons? Wat willen we met elkaar? Waar willen we naartoe? Wat gaan we doen? Belangrijk: stap niet te snel over verschillen van mening heen, maar werk ze uit. Begin met je eigen team en zoek daarna anderen erbij die je kunnen helpen om dingen op te lossen of beter te doen. Zo groeit een netwerk organisch.  

2. Laat los
Besef dat je een netwerk van meer dan vijf personen niet meer goed centraal kunt managen. Het aantal onderlinge verbindingen stijgt exponentieel wanneer de groep groeit. Netwerksamenwerking is loslaten. Directief inhoudelijk leiderschap maakt plaats voor relationeel verbindend en ondersteunend leiderschap. Dodde: “Dat betekent dat mensen vanuit hun affiniteit of kennis de kans moeten krijgen iets op te zetten, samen met anderen uit het netwerk, maar zónder dat de hele groep dat vooraf allemaal controleert. Geef ruimte om te experimenteren. Wat werkt wel en wat niet? Met een gemeenschappelijk vertrekpunt kan dat.”

3. Leer elkaar kennen
Organiseer af en toe afstemmingsmomenten. Vaak kan dat online, maar het is belangrijk elkaar af en toe live te zien en de samenwerking opnieuw te bevestigen. Hij adviseert regelmatig stil te staan bij hoe het netwerk zich ontwikkelt en of de gekozen weg nog steeds de goede is. Zo blijft het netwerk actief en in beweging. Dodde: “Praat met elkaar en blijf daarbij niet alleen op de inhoud zitten. Vraag ook naar iemands professionele ontwikkeling. Welke nieuwe kennis heeft iemand zich eigen gemaakt? Of vraag gewoon eens hoe het met iemand gaat. Ik kan het niet genoeg zeggen: de onderlinge relatie is de essentie van een netwerk.”

Daarnaast is het interessant wat deelnemers hebben opgestoken van de masterclass. We vroegen hen wat zij willen meegeven aan collega’s in zorg en welzijn:

  • Start met relaties en verbindingen en focus daarna op proces en inhoud. Doorbreek daarbij vooral oude patronen en vergroot de kwaliteit van de verbindingen.
  • 'Begin bij jezelf of je eigen organisatie met de vraag: ‘wat is mijn of onze waarde toevoeging en aanpassingsbereidheid in een netwerk?’ En breng waarden van deelnemers in een project in kaart.
  • Begin klein en agile, toon lef, erken de complexiteit van de zorg en heb geduld.
  • Diversiteit en dynamiek in een netwerk vergroot innovatiekracht. Zie dit niet als een belemmering, maar koester dit juist en verbind je op het gemeenschappelijke.

De masterclass heeft een gemiddelde waardering gekregen van 8,2. We zijn blij met deze positieve feedback en hopen dat de deelnemers met de opbrengsten weer een stap verder komen in de praktijk.

Bent u ook geïnspireerd?

Bij voldoende interesse wordt in 2020 mogelijk weer een masterclass over netwerksamenwerking georganiseerd. Heeft u interesse? Laat het ons weten via info@zorgimpuls.nl. Ook zijn wij benieuwd wat uw voorkeur heeft:

  • Een middag en een avond
  • Twee avonden
  • Een hele dag

  
Foto's door Levien Willemse

Meer weten? Neem contact op met Caroline Zoon