header-afbeelding
Nieuws

Netwerk Paramedische Zorg regio Rotterdam een feit

9 juli 2019

“We gaan het gewoon doen en we starten vandaag!” Met deze krachtige woorden luidden twintig paramedici uit Rotterdam en omstreken officieel de start in van het Netwerk Paramedische Zorg op 18 juni 2019.

Aan het regionale netwerk participeren vertegenwoordigers uit vijf paramedische beroepsgroepen: oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en fysiotherapie. Vanuit deze beroepsgroepen is  nu een kerngroep geformeerd van twintig personen. Een belangrijke vervolgstap is het verbinden van zoveel mogelijk collega-paramedici. Zij zijn van harte welkom om zich aan te sluiten en mee te werken aan: “Stevige samenhangende paramedische zorg in de eerste lijn als onderdeel van krachtige eerstelijnszorg. Paramedische zorg die zichtbaar, betaalbaar, kwalitatief goed is en vanuit positieve gezondheid gedachtengoed werkt.”

Samen sterk in de regio en in de wijk

Meer en stevige paramedische samenwerking is wenselijk en noodzakelijk om de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan de patiënt in de eerste lijn te verhogen. Ook in de huisartsenzorg en de geboortezorg is de ontwikkeling naar regionalisering te zien met de vorming van Verloskundige Samenwerkingsverbanden en de Regionale Coalitie Huisartsenzorg in oprichting.

Door de krachten te bundelen in een netwerk, ontstaan korte lijnen en kunnen paramedici sterker acteren als gesprekspartner voor huisartsen, gemeenten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld op onderwerpen als preventieve en patiëntgerichte zorg in de wijk.

Netwerk Paramedische Zorg regio Rotterdam bruist van ambitie en gaat de komende tijd in verschillende werkgroepen aan de slag om tot een concrete aanpak te komen. Hiervoor worden nog meerdere bijeenkomsten gepland.

Ook deelnemen?

Bent u paramedicus uit één van de vijf beroepsgroepen in de regio Rotterdam en wilt u ook deelnemen aan het regionale netwerk, dan horen wij graag van u!

ZorgImpuls ondersteunt en adviseert het Netwerk Paramedische Zorg.

Meer weten? Neem contact op met Caroline Zoon