header-afbeelding
Nieuws

Mogelijkheden poh-ggz worden verruimd

12 november 2012

De regeling voor de inzet van praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (poh's-ggz) in de huisartsenpraktijk wordt per 2013 verruimd.

Huisartsen kunnen de inzet van poh's-ggz van 4,5 uur naar 9 uur per week verhogen. Dit op basis van een normpraktijk van 2350 ingeschreven patiënten. De verdubbeling van uren wordt gefinancierd door een verhoging van de opslag op het inschrijftarief. Het loonkostencomponent voor de poh-ggz blijft in 2013 op hetzelfde niveau. De tarieven voor huisartsenzorg in 2013, waaronder de poh-ggz-module valt, dienen nog wel vastgesteld te worden. Naar verwachting is hier eind november meer over bekend.

De prestatiebeschrijving voor de poh-ggz is verder uitgewerkt in de vorm van zorgactiviteiten die de poh's-ggz kunnen bieden. Huisartsen, verzekeraars en andere zorgaanbieders kunnen lokaal afspraken maken over de aard en omvang van de ggz-ondersteuning. Zie voor meer informatie ook de modulebeschrijving.

Informatieverschaffing door ZorgImpuls

De Nederlandse Zorgautoriteit komt op verzoek van het ministerie van VWS in de eerste helft van 2013 met een advies over een structurele bekostiging en functionele inzet van de poh-ggz vanaf 2014. ZorgImpuls volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal hierover nadere informatie blijven verschaffen in de vorm van nieuwsberichten en mogelijk een informatiebijeenkomst.

Meer informatie

Verdere informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.