header-afbeelding
Nieuws

Meekijkconsult: twee weten meer dan één

21 november 2016

De huisarts, de medisch specialist en ook de patiënt zijn het over eens, een meekijkconsult draagt bij aan betere zorg. Maar hoe organiseer je dat in een drukke huisartsenpraktijk? In Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Zuidplas en Barendrecht is, voortkomend uit de Regiotafel, een experiment gestart waarin huisartsen medisch specialisten kunnen vragen om een advies.

Kracht van de diversiteit

Het doel van het experiment is te komen tot een regionale infrastructuur in 2018, waarin huisartsen en medisch specialisten elkaar eenvoudig kunnen vinden en meekijkconsultatie kan plaatsvinden in iedere huisartsenpraktijk. Dat is best een uitdaging in een regio met 7 ziekenhuizen, veel specialisten en een divers georganiseerde eerste lijn. Matine van Schie, senior adviseur bij ZorgImpuls en projectleider van het experiment, vertelt: “Een blauwdruk maken voor de regio zal niet werken, constateerden we in de begeleidingsgroep. Daarvoor is het zorglandschap te divers. We sluiten vooral ook aan bij wat er al is en maken daarmee gebruik van de kracht van de diversiteit. Dat doen we in de vorm van een dynamisch experiment, waarin we met de betrokkenen uitwerking gaan geven aan de meekijkconsultatie.”

Aan de slag

Ze gaan pragmatisch te werk. Dat blijkt uit de aanpak van de begeleidingsgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen, gezondheidscentra, zorggroepen en de zorgverzekeraar. Samen hebben ze een regionaal kader uitgewerkt, de financiering geregeld en 40 huisartsenpraktijken geworven voor de pilot. De pilot is gestart op 1 september 2016. De praktijken gaan gedurende anderhalf jaar ervaring opdoen met verschillende vormen van meekijkconsultatie met verschillende specialisten. Het is aan de praktijken zelf om binnen het regionaal kader invulling te geven aan de consultatie. Daarnaast concretiseert de begeleidingsgroep de komende maanden de afspraken met de ziekenhuizen in de regio. De aandacht gaat uit naar het declaratieproces, de verantwoordelijkheidsdeling, digitale gegevensuitwisseling en natuurlijk het proces. Ook wordt gekeken wat de ervaringen van patiënten zijn gedurende het experiment.

Pilot

De pilot wordt vormgegeven in opdracht van de regiotafel Zuid West. De begeleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van HOED Nieuwerkerk aan den IJssel, IZER, Gezond op Zuid, Huisartsenpraktijk Janson, Zilveren Kruis en ZorgImpuls.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie