header-afbeelding

Lessen uit de praktijk: randvoorwaarden voor gebruik e-health

26 oktober 2018

In februari bracht ZorgImpuls een whitepaper uit over e-health in de eerste lijn. We zien steeds meer succesvolle voorbeelden in de praktijk waarvan we kunnen leren. Niet alleen binnen onze regio maar ook erbuiten, zoals de pilot ‘thuismeten bloeddruk’ in Alphen aan den Rijn.

Pilot thuismeten bloeddruk

In het kader van de VWS proeftuin ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’ zetten zorgverleners van gezondheidscentrum Dillenburg samen met Zorgbelang Zuid-Holland een pilot op waarbij patiënten thuis zelf hun bloeddruk maten en online doorgaven. Reden hiertoe was dat deze patiënten met stabiele laagcomplexe CVRM gemiddeld vier keer per jaar op consult komen in de huisartsenpraktijk, hoofdzakelijk om hun bloeddruk te laten meten. “Is dat wel zinvol?” vroegen de zorgverleners zich af.

e-Health toepassing dient aan te sluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de patiënt

Voor het invullen van de pilot besteedden zij volop aandacht aan de belangen, behoeften en capaciteiten van de patiënten. Ook dachten zij goed na welke patiënten geschikt waren om mee te doen en maakten zij een selectie van criteria waaraan de deelnemers moesten voldoen. Door aan te sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de patiënten, konden zij geschikte deelnemers vinden. Praktisch hield dit in dat de patiënten voldeden aan de volgende criteria: medisch laagcomplex, digitaal vaardig en sociaal stabiel. De technologische toepassing die gebruikt werd was bijzaak. Door de juiste deelnemers aan de voorkant te selecteren, was het animo en de motivatie groot. Zo’n 80 patiënten uit de praktijk namen deel in de pilot.

Verandering borgen in de praktijkorganisatie

Uit de pilot is gebleken dat vooral de communicatie tussen patiënt en zorgverlener en de ontstane korte lijnen van meerwaarde zijn. Daarbij gaven patiënten aan dat het gebruik van de e-health toepassing pas echt interessant wordt als zij snel antwoord krijgen op vragen. Moeten zij te lang wachten, dan haken zij af. Het advies is dan ook om iemand vrij te maken die dagelijks metingen en andere meldingen bekijkt en ingaat op vragen van patiënten. Het gebruik van nieuwe technologie vraagt dan ook om borging in de praktijkorganisatie. Een flinke investering, die zich op de lange termijn terugbetaalt in tijdswinst.

e-Health maakt zorg meer persoonsgericht

Zowel patiënten als zorgverleners zijn enthousiast over de uitkomsten, wat de pilot tot een succes maakt. Het zelf meten scheelde tijd, patiënten voelden zich meer op hun gemak en werden zich beter bewust van hun bloeddruk en gezondheid. Doktersassistenten hebben het digitale contact met patiënten als prettig en persoonlijk ervaren.

Aan de slag met e-health?

Het slagen van e-health valt of staat met de implementatie. Dat zien wij ook bij voorbeelden in de regio Rotterdam. Het nadenken over de juiste patiëntengroep, het creëren van draagvlak en het uitspreken van verwachtingen draagt bij aan succesvolle implementatie van e-health in de praktijk. Wilt u ook aan de slag met e-health? Dan ondersteunt ZorgImpuls u hier graag bij.

Meer weten? Neem contact op met Tanja Swinkels

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222