header-afbeelding
Nieuws

Laatste aanvraagronde opleidingssubsidie SectorplanPlus

28 november 2019

Op 2 december 2019 start de vierde en laatste inschrijfronde voor SectorplanPlus van het ministerie van VWS. Werkgevers in zorg & welzijn kunnen hiermee een meerjarige subsidie aanvragen voor opleidingsactiviteiten gericht op instroom en scholing van nieuwe én bestaande medewerkers.

De subsidie werkt op basis van een cofinanciering en kan zowel voor langere als kortere opleidingsactiviteiten worden aangevraagd. Het doel van SectorplanPlus is een impuls te geven aan opleidingen waarmee de tekorten op de arbeidsmarkt worden teruggedrongen.

Welke organisaties kunnen meedoen

Organisaties die actief zijn in de sector zorg en welzijn én gefinancierd worden vanuit één van de zorgwetten (Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet of Wet Publieke Gezondheid) kunnen een subsidieaanvraag bij SectorplanPlus indienen.

Minder administratieve lasten

Goed om te weten is dat het ministerie van VWS twee wijzigingen heeft doorgevoerd waar u deze aanvraagronde van kunt profiteren:

  1. Er wordt een administratieve lastenverlichting doorgevoerd voor aanvragen tot 15.000 euro
  2. Het webportaal is geoptimaliseerd voor o.a. meer overzicht

Aanvraag indienen

Tussen 2 en 20 december 2019 kan een subsidieaanvraag worden ingediend via www.sectorplanplus.nl. Het vraagt weliswaar inspanning om aan de eisen en richtlijnen te voldoen, maar de voordelen van deze regeling wegen daar wellicht voor u wel tegenop.

Voor vragen en meer informatie

Contactpersoon

We adviseren u voorafgaand aan het indienen telefonisch contact te zoeken met de regionaal projectleider van SectorplanPlus: Robin Haksteeg,sectorplanplus@derotterdamsezorg.nl, tel. 06 1430 0943. Hij zal gericht advies kunnen geven of SectorplanPlus voor uw organisatie van toegevoegde waarde is en waar u rekening mee moet houden voor het vervolg van het subsidieproces.