header-afbeelding
Nieuws

Jaaroverzicht en jaarplan DVP Rijnmond nu online beschikbaar

23 april 2019

Samenwerken loont. Dat is goed te zien bij District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond. Het DVP Bestuur is trots op de resultaten die zij samen met de leden en partners in de regio Rijnmond heeft behaald. Een overzicht van het afgelopen jaar en de activiteiten in 2019 zijn nu online in te zien.

Jaaroverzicht 2018

Het afgelopen jaar zijn waardevolle stappen gezet op het gebied van de positionering en de aanspreekbaarheid van het DVP, overdracht in de keten en het ontwikkelen van een regionale aanpak op overstijgende en soms complexe thema's. Een samenvatting hiervan vindt u in het Jaaroverzicht 2018.

Activiteiten DVP Rijnmond in 2019

Belangrijke speerpunten dit jaar zijn onder meer het maken van samenwerkingsafspraken over hoe men in de regio om kan gaan met capaciteit van verloskunde-afdelingen in ziekenhuizen (volmeldingen), de ontwikkeling van een integraal geboortezorgdossier, het komen tot een regiovisie op integrale geboortezorg en het werken richting waardegedreven geboortezorg. Meer over de aanpak en activiteiten van DVP Rijnmond leest u in het Jaarplan 2019.  

Meer weten? Neem contact op met Annelies de Vries of Wouter Meijer