header-afbeelding
Nieuws

Integratie van zorg en welzijn: kansen voor de eerste lijn!

19 december 2012

ZorgImpuls heeft zich afgelopen maanden verdiept in de ontwikkelingen rondom de integratie van zorg en welzijn. In eerste instantie was de vraag of er kansen lagen voor de eerstelijnszorgverleners op dit thema. Welk doel heeft mijn praktijk of mijn eerstelijnsorganisatie? Werken we volgens het beperkte medische model en beantwoorden we alleen de vragen die op ons afkomen? Of willen we proactief werken in een breder sociaal-medisch model en zoeken we daar de juiste partners bij in de wijk of gemeente?

Na het houden van interviews, het organiseren van een invitational conference met verschillende stakeholders en interne discussie met de adviseurs van ZorgImpuls is de conclusie dat er inderdaad kansen liggen voor de eerste lijn. Zorg = welzijn, aldus een van de deelnemers van de invitational conference.

Invitational conference en notitie

Op 27 november jl. organiseerde ZorgImpuls een invitational conference over de integratie van zorg en welzijn. Hieraan hebben vijftien zorgverleners en stakeholders uit de regio Rotterdam deelgenomen. Tijdens de invitational conference is een inventarisatie gedaan van bestaande problemen en oplossingen voor de integratie van zorg en welzijn. De randvoorwaarden die hierbij naar voren kwamen hadden te maken met:

  • De burger centraal stellen
  • Samenwerking en schotten
  • Kwaliteit en financiën
  • Eén voordeur voor zorg en welzijn

Naar aanleiding van de invitational conference hebben Miriam de Kleijn (huisarts en adviseur PinK-FOX) en Astrid de Boer (adviseur ZorgImpuls) een notitie opgesteld over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de (financiering) van zorg en welzijn. Hierin zijn ook regionale projecten benoemd en verslagen van interviews met stakeholders en de uitkomsten van de invitational conference opgenomen.

Rol ZorgImpuls

De rol die ZorgImpuls kan spelen rondom dit thema is onder andere een voortrekkersrol in het leggen van verbindingen met de gemeentes in zijn regio. Daarnaast heeft ZorgImpuls een informatieve rol naar eerstelijnszorgverleners toe. Bijvoorbeeld door het uitlichten van best cases op de website. Ook wordt aan de hand van diverse zorgthema’s of aan de thema’s die vanuit de wijkscan naar voren komen, aandacht besteed aan de meerwaarde die de integratie van zorg en welzijn heeft voor de eerstelijnsprofessionals.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de notitie ‘Integratie van zorg en welzijn: kansen voor de eerste lijn!’. Heeft u andere vragen rondom dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met onze adviseur Astrid de Boer.