header-afbeelding

Integraal geboortezorgdossier regio Rijnmond: tijd om het werkelijkheid te maken!

30 november 2018

Altijd het juiste overzicht en de benodigde gegevens hebben van een zwangere wanneer dit nodig is. Voor de verloskundige, de gynaecoloog, kraamverzorgende en andere geboortezorgprofessionals. Hoe mooi zou het zijn als dat er is! In de regio Rijnmond zijn betrokken zorgverleners en organisaties hard op weg om het integraal geboortezorgdossier werkelijkheid te maken.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Op initiatief van DVP Rijnmond hebben verschillende geboortezorgprofessionals samengewerkt aan de ontwikkeling van het integraal geboortezorgdossier. Een adviesgroep heeft zich onder begeleiding van ZorgImpuls gebogen over de route naar het regionaal geboortezorgdossier en de voorwaarden waar het aan moet voldoen. Lees hier het advies. In dit bericht nemen we u mee in drie belangrijke aspecten waaraan de afgelopen maanden is gewerkt: de techniek, financiën en organisatie.

Techniek

Allereerst is nagedacht over hoe je technisch een integraal geboortezorgdossier mogelijk maakt. Daarbij zijn de uitgangspunten uit het advies leidend geweest. Samen met leveranciers heeft een verkenning plaatsgevonden. Zij hebben een prototype ontwikkeld dat in april aan de regio is gepresenteerd. De adviesgroep van het DVP Rijnmond heeft recent akkoord gegeven om hier verder uitwerking aan te geven. Het realiseren van het geboortezorgdossier gebeurt in verschillende fasen. Achtereenvolgens wordt dan het volgende mogelijk:

  • Gynaecologen krijgen te allen tijden inzicht in de rodebandkaart van een zwangere (fase 1).
  • Verloskundigen kunnen te allen tijden informatie van de gynaecoloog opvragen (fase 2) .
  • Bij geboortezorg betrokken professionals worden toegevoegd aan een zogenaamd register, zoals kraamzorg en CJG (fase 3).

Behalve de zorgverleners krijgt ook de zwangere inzicht in haar gegevens. Ook is er verbinding met het landelijke programma BabyConnect, dat zich bezig houdt met het uitwerken van voorwaarden en een raamwerk voor informatiedeling in de geboortezorg.

Ontwikkeling kost geld

Om te kunnen starten zijn financiële middelen beschikbaar. De initiële ontwikkelkosten worden betaald door gelden van het Ministerie van VWS en ZN. Over de structurele financiering wordt nu in een regionale werkgroep nagedacht: wat kost zo’n dossier op jaarbasis voor de regio, welk model kun je gebruiken om die kosten te kunnen dekken en wie gaat dat betalen? 

Hoe regel je dat dan met elkaar?

Een integraal geboortezorgdossier realiseren is één ding. Hoe je dat voor een hele regio met vele partijen en samenwerkingsverbanden met elkaar beheert, is een ander vraagstuk. Wie maken de keuzes voor de (technische) doorontwikkeling? Van wie is de data? Er zijn veel vragen waar het antwoord nog op wordt gezocht.
Een deel van de oplossing zit in het opzetten van een regionale besluitvormingsstructuur voor dit soort vraagstukken. Aspecten die daarbij spelen zijn: hoe kunnen we dit slim organiseren, tot besluitvorming komen binnen en tussen verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s), waar liggen verantwoordelijkheden en zeggenschap en kunnen we dan ook uitspraken doen over mandaat, zowel financieel als functioneel? In de regio voeren we gesprekken over hoe dit vorm te geven.

Start realisatie van het integraal geboortezorgdossier

Op dit moment worden alle geboortezorgprofessionals en organisaties in de regio op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen van het integraal geboortezorgdossier. Velen reageren enthousiast: “wanneer is het beschikbaar” en “goed dat we dit in de regio met elkaar doen”.

Eind januari 2019, tijdens de e-health week, wordt een nieuwe regiobijeenkomst georganiseerd.  In deze bijeenkomst worden de plannen voor implementatie van het dossier nader toegelicht.

Kortom: de mogelijkheden van de techniek zijn uitgedacht en de kosten om te kunnen starten zijn gedekt. Over de organisatiestructuur wordt nagedacht om gedegen en slagvaardig de realisatie voor te bereiden. Zodat in 2019 daadwerkelijk integrale gegevensuitwisseling in de geboortezorg in Rijnmond mogelijk is!

Meer weten? Neem contact op met Annelies de Vries

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222