header-afbeelding
Nieuws

Inspiratie uit Göteborg

26 april 2016

“What matters to you?” was de vraag die veelvuldig terugkwam op het International Forum on Quality and Safety in Healthcare. In Göteborg werd 13 t/m 15 april een internationaal congres georganiseerd waarbij 3500 professionals uit 65 landen aanwezig waren. Ook ZorgImpuls was erbij.

Diverse internationale initiatieven voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg, ook uit Nederland, kregen het podium om hun resultaten te presenteren. Twee adviseurs van ZorgImpuls, Matine van Schie en Loek Dresen, lieten zich inspireren tijdens posterpresentaties en werksessies.

Verbeteren door anders te denken

Het congres startte met Donald Berwick van het Amerikaanse ‘Institute of Healthcare Improvement’ (IHI). Hij maakte duidelijk dat kwaliteit van zorg niet ontstaat door het volgen van protocollen en procedures maar door aandacht te houden voor het proces, de deelnemers te motiveren en hen de ruimte te geven om te leren. Fietsen leer je immers ook niet in een dag! Verbeteren is een continu proces, waarbij we onszelf de ruimte moeten geven om anders te denken. Door de zorg te organiseren vanuit de behoefte van de patiënt of burger ontstaan nieuwe concepten die aansluiten bij hun behoeften. Daarnaast kom je juist door schaarste of grote urgentie tot echte veranderingen.

Rebellen moet je koesteren

Voorbeelden uit Zweden, Afrika en New Zeeland lieten zien dat urgentie leidt tot creatieve oplossingen. In Nieuw Zeeland was het geld op na een aardbeving en dat leidde tot innovaties in de zorg. In Afrika worden app’s ingezet om baby’s op het platteland te monitoren. En in afgelegen gebieden in Zweden worden zelfmanagement kamers ingericht waar ouderen en chronisch zieken hun gezondheid kunnen meten. Leiden de transities in zorg, de hoge zorgkosten en de bureaucratie in Nederland ook tot voldoende urgentie? “Het roer om” en de nieuwe definitie van zorg van Machteld Huber zijn mooie voorbeelden van leiderschap waarin zorgverleners als rebellen het verschil maken. Rebellen die moet je koesteren. Zij kunnen werkelijk het verschil maken, omdat zij vanuit kracht en zonder eigen belang invulling geven aan kwaliteitsverbetering.

Maar hoe doe je dat dan; hoe verbeter je dan echt?

  • Door monitoring niet te zien als doel op zich, maar door de informatie (hoe beperkt dan ook)  te gebruiken om te reflecteren en te verbeteren. Om echt te veranderen heeft ieder mens het besef nodig dat verandering nodig is.
  • Door zorgprocessen in te richten via coproductie met de patiënt en/of populatie en te vragen wat de behoeften van de patiënt zijn. Dit zullen, afhankelijk van de populatie, veelal behoeften zijn die buiten het spectrum van de gezondheidszorg liggen.
  • Door na te denken over huidige systemen, dragen die bij aan het realiseren van de zorg, of zijn systeemveranderingen nodig om de beter te organiseren.
  • Door samenwerking te stimuleren. Samenwerking geeft namelijk meer energie en verantwoordelijkheidsgevoel en maakt het werk leuk.

Zorgverleners maken het verschil

Al deze veranderingen leiden uiteindelijk tot een reductie in de kosten, omdat we gaan doen wat werkelijk belangrijk is: zorg creëren die aansluit bij onze patiënten en burgers. Het congres eindigde met een afsluitende presentatie van Maureen Bisognano van het IHI. Zij pleit ervoor dat zorgverleners echt het verschil gaan maken. Dit vraagt echter wel lef, doorzettingsvermogen, vertrouwen en samenwerking.

Advies en begeleiding

ZorgImpuls nam deel aan het congres om te investeren in de Triple Aim uitgangspunten: betere ervaren kwaliteit en uitkomsten van zorg tegen lagere zorgkosten. Wilt u als zorgverlener of zorgorganisatie weten of uw project aansluit bij de Triple Aim uitgangspunten? Dan kunt u gebruik maken van de expertise van onze adviseurs.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie