header-afbeelding
Nieuws

ICT Huisartsenraad informeert huisartsen in de regio Rijnmond over digitale ontwikkelingen in de praktijk

1 april 2019

Goede gegevensuitwisseling tussen partijen is belangrijk om de goede zorg op het juiste moment te kunnen leveren. De huisartsenorganisaties in Rijnmond zitten sinds 2018 bij elkaar om in gezamenlijkheid het thema gegevensuitwisseling op te pakken.

Met alle huidige ontwikkelingen, van patiëntportalen tot persoonlijke gezondheidsomgevingen en subsidiemogelijkheden, vond de ICT Huisartsenraad het tijd om de regio te informeren over de stand van zaken.

De regiobijeenkomst ‘Digitalisering in de huisartsenpraktijk: wat moet er morgen geregeld worden?’ is de eerste grote regiobijeenkomst georganiseerd door de ICT Huisartsenraad. Meer dan 90 deelnemers, grotendeels huisartsen, lieten zich informeren over thema’s zoals de activiteiten ICT Huisartsenraad, de OPEN subsidie en ervaringen van een collega-huisarts bij de implementatie van een patiëntportaal. Rekening houdend met de Rotterdamse populatie, kwam ook Pharos spreken over het inzetten van eHealth bij mensen met lage digitale vaardigheden. Ruud Veltenaar, filosoof, meervoudig TED-spreker en trendwatcher, zette deelnemers aan tot denken over de toekomst van de huisartsenpraktijk.

Wat is de ICT Huisartsenraad?

De ICT Huisartsenraad is in 2018 ontstaan vanuit een behoefte van het toenmalig Eerstelijns Overleg (bestaande uit Gezond Op Zuid, Huisartsenpost Rijnmond, IZER, LHV Kring Rotterdam, IZER, Zonboog en ZorgImpuls) om het thema gegevensuitwisseling gezamenlijk op te gaan pakken en te verdiepen. Uit de georganiseerde thematafels over gegevensuitwisseling vloeide een Position Paper voort, waaraan uitwerking wordt gegeven in de ICT Huisartsenraad. Deze position paper bestaat uit drie pijlers, die op dit moment nog steeds aandachtspunten zijn in de ICT Huisartsenraad:

  1. LSP Implementatie in de regio
  2. Communicatie tussen zorgverlener en zorgverlener
  3. Communicatie tussen zorgverlener en patiënt

Belangrijk bij deze aandachtspunten is de verbinding met andere zorgdomeinen. Daarom is nu ook de verbinding gelegd met de VVT sector en met ziekenhuizen in de regio. Gegevensuitwisseling gaat immers niet alleen over goede communicatie tussen huisartsen, maar ook over goede communicatie tussen de domeinen van zorg. Zodat bijvoorbeeld ook een thuiszorgverpleegkundige op de hoogte is van allergieën en dat de huisarts op tijd een brief terugkrijgt van de specialist.

Huisarts Maarten Timmers, huisarts in Charlois en lid ICT Raad: "Je wilt voorkomen dat een patient met verschillende zorgverleners ook veel verschillende portalen heeft waar telkens moet worden ingelogd. Maar ook als huisarts wil je bijvoorbeeld over het actuele, betrouwbare overzicht van medicatie van een patient kunnen beschikken. Regionale afspraken kunnen zo bijdragen aan betere kwaliteit van zorg."

De ICT Huisartsenraad is onderdeel van de regionale coalitie huisartsenzorg. De partijen die deelnemen aan deze coalitie zijn Gezond Op Zuid, Het Netwerk (zelfstandige GEZ Gezondheidscentra en kleinere zorggroepen), Huisartsenpost Rijnmond, IZER, LHV-Huisartsenkring district Rotterdam en Zonboog. Aan de ICT-Huisartsenraad neemt ook RijnmondNet deel en ZorgImpuls heeft een ondersteunende en begeleidende rol.