header-afbeelding
Nieuws

Huisartsen kunnen zich nu eenvoudiger aanmelden bij wijkteams Rotterdam

2 april 2019

Goede communicatie tussen huisartsen en wijkteams is belangrijk bij het bieden van de juiste zorg voor iedere burger. Met de komst van de wijkteams in Rotterdam en aanscherping van de privacyregels is er meer behoefte gekomen aan goede en veilige digitale communicatie tussen huisartsen en wijkteams.

Ervaren knelpunten

Veel huisartsen ervaren problemen met de bereikbaarheid en continuïteit van een wijkteam. Ook zijn velen niet enthousiast over de aanmeldprocedure van het wijkteam, via de telefoon of de gewone e-mail met een vast format. De gewone e-mail is volgens de Algemene Verordening Privacybescherming (AVG) niet veilig genoeg. Om deze redenen waren er tot nu toe weinig aanmeldingen van huisartsen bij de wijkteams. LHV-huisartsenkring district Rotterdam en gemeente Rotterdam hebben naar oplossingen gezocht voor deze knelpunten.

Beveiligd aanmelden nu mogelijk

De gemeente heeft allereerst geïnvesteerd in Zorgmail, zodat alle 43 wijkteams over een beveiligde e-mailverbinding beschikken. Tegelijk is ook bij de huisartsen geïnvesteerd in het verhogen van het aantal aansluitingen bij SecureMail. De beveiligde e-mail zorgde al voor meer aanmeldingen bij het wijkteam. Om het makkelijker en efficiënter te maken voor alle huisartsen in de regio zijn er door de LHV-huisartsenkring en de gemeente Rotterdam afspraken gemaakt over de informatie die gedeeld moet worden. Deze informatie is nu uitgewerkt in een ‘maskerbrief’. Hierdoor kan de huisarts eenvoudig vanuit het HIS verwijzen naar het wijkteam. Het wijkteam kan ook via de beveiligde e-mail terugkoppelen naar de huisarts wat er gebeurt. In de maskerbrief staat alle informatie die het wijkteam nodig heeft voor een aanmelding. De huisarts hoeft alleen nog de reden voor verwijzing in te vullen.

Kan elke huisarts dit al doen?

Alle huisartsen met HIS Medicom kunnen de maskerbrief gebruiken. De LHV-Huisartsenkring district Rotterdam is in gesprek met andere HIS-leveranciers om ook de maskerbrief in te bouwen, zodat alle huisartsen in de regio gemakkelijk hun patiënten kunnen aanmelden. Onderzocht wordt of deze wijze van verwijzen ook mogelijk is voor andere partijen uit het sociaal domein waaronder welzijn.

Meer weten? Neem contact op met Tanja Swinkels